Žaloba ve veřejném zájmu

Václav Pečený vznesl tento dotaz dotaz na Kancelář veřejného ochránce práv

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Kancelář veřejného ochránce práv

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, v kolika případech byl za dobu existence VOP podán podnět k podání žaloby ve veřejném zájmu, a v kolika případech byla žaloba podána.
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Informace pro všechny o.s.,

Kancelář veřejného ochránce práv [1]21/2/2019

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.2.2019 15:06:18 v obsahu
zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žaloba ve veřejném zájmu
elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 20.2.2019 15:06:18 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením
příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal)
has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the
file POTVRZEN.TXT/

Vážená paní/Vážený pane,
Kancelář veřejného ochránce práv přijala a zaevidovala Vaše podání s
těmito
základními údaji:

Datum podání: 20.2.2019 15:06:18
Předmět obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žaloba ve veřejném
zájmu
Datum zaevidování: 20.2.2019 15:21:44
Vaše evidenční údaje: Pečený Václav, -------personal data deleted

ukázat citované pasáže

Kancelář veřejného ochránce práv

2 přílohy

Vážená paní/Vážený pane,
Kancelář veřejného ochránce práv Vám v příloze zasílá dokument s připojeným
elektronickým podpisem, vedený pod spisovou značkou:

S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv