Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ladislav Palupa prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Ladislav Palupa

Povinný subjekt: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

na toho Nečase uvalit trestní oznámení z důvodů křivé výpovědi.
Český lid si to přeje.
žádné zametani pod koberec...
dekuji Palupa, občan.

S přátelským pozdravem,
Palupa

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - žaloba na Nečase" s
evidenčním číslem ca185513-988c-4972-8ee0-5543ccb5d290 a s běžným číslem
2937/2020 bylo doručeno dne 07.04.2020 21:17:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Zitkova Eva, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

2 přílohy

Kottkova Alena, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

2 přílohy

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ladislav Palupa prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.