zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Žižlavský Luděk vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl odmítnut Krajský soud v Brně.

Žižlavský Luděk

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci 29 A 70/2019, která byla rozhodnuta dne 22. 6. 2021. Informace žádám poskytnout v elektronické formě.
S pozdravem Žižlavský

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím." s evidenčním číslem
4c55df29-3e26-434c-96eb-8c4b93453f6f a s běžným číslem 139559/2021 bylo
doručeno dne 24.06.2021 15:35:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

1 příloha

 

 

Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost.

Pospíchalová, správa soudu