Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Blanka Litvajova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zákon o svobodném přístupu k informacim

Čekáme, až si Blanka Litvajova přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Blanka Litvajova

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ministr vnitra Jan Hamáček dnes na TK po jednání vlády uvedl, že vládou schválená novela zákona 106/1999 Sb. (čj. OVA 330/19) má "ochránit úředníky a samosprávu před šikanou". Žádám tímto podle stejného zákona, tedy 106/1999 Sb., o všechny podklady, analýzy a statistiky použité ministerstvem při přípravě výše uvedené novely, které obsahují:

- definici "šikany úředníků a samospráv" ze strany žadatelů o informace, či obdobně nazvaného problému, na který předmětná novela podle ministra reaguje
- statistiky případů této šikany v nejdetailnějším rozpadu, jaký má MV k dispozici (např. podle let, regionů, závažnosti, atd.), ideálně také seznam a popis všech evidovaných případů, pokud má takový ministerstvo k dispozici
- statistiky případů obstrukcí, nezákonného odepření informací a nedodržení zákonných lhůt ze strany institucí v nejdetailnějším rozpadu, jaký má MV k dispozici (např. podle let, regionů, závažnosti, atd.), ideálně také seznam a popis všech evidovaných případů, pokud má takový ministerstvo k dispozici
- analýzu předpokládaného vlivu novely na četnost a závažnost případů "šikany úředníků a samospráv" ze strany žadatelů o informace
- analýzu předpokládaného vlivu novely na četnost a závažnost případů obstrukcí, nezákonného odepření informací a nedodržení zákonných lhůt ze strany institucí

Věřím, že výše uvedené informace existují na MV v konsolidované podobě, neboť jde o zásadní podklady pro posouzení přínosů a rizik předmětné novely, navíc byly nejspíše použity jako příprava k dnešnímu jednání vlády, a proto snad jejich dohledání nezpůsobí ministerstvu žádné větší obtíže.

S přátelským pozdravem,

Blanka Litvajova

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zákon o svobodném přístupu k informacim,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 15.10.2019 20:36:42
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX04ORRI9.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

3 přílohy

PID: MVCRX04P01UX
Spis. značka: MV-143541-2/ODK-2019
Odesilatel: M-SLA-ODK
Věc: Poskytnutí informace

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Blanka Litvajova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.