zákon č. 106/1999 Sb.

Žižlavský Luděk vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Krajský soud v Brně měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Žižlavský Luděk

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí Krajského soudu v Brně ve věci č.j. 29 A 6/2021.

S pozdravem

Žižlavský Luděk

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - zákon č. 106/1999
Sb." s evidenčním číslem 49b257f4-6c8a-4327-8d75-df40a08b22b0 a s běžným
číslem 210478/2023 bylo doručeno dne 06.11.2023 12:22:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

1 příloha

 

 

Dobrý den, posílám Vám Rozhodnutí o odmítnutí.

Pospíchalová, správa soudu