Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace o radě města.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o informaci proč a z jakého důvodu jsou nezveřejňovány zápisy z rad města Kouřim, víme že jsou neveřejná ale nejsou podle zákona tajná.

S přátelským pozdravem,Otto Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj.:  KOU-2144/2015

 

 

Žádost o informace podle dotaz – Zákon a rada města

 

Vážená paní, vážený pane,

město Kouřim zveřejňuje hlavní body jednání rady města již druhé
desetiletí v Kouřimském zpravodaji (v současné době přístupné i online na
webových stránkách města). V dalším v této věci se řídíme zákonem. Zápisy
z rady města jsou skutečně neveřejné, ale ne tajné. Žádný zákon neukládá
obci výslovnou povinnost zřídit a provozovat své webové stránky a tudíž
ani jejich obsah není žádným zákonným způsobem stanoven. Pokud chcete
vědět důležité body zápisů, doporučujeme Vám alespoň jednou měsíčně
navštívit městské stránky (online Kouřimský zpravodaj) popřípadě bezplatně
si objednat Kouřimský zpravodaj v tištěné podobě, který Vám pravidelně
bude přinášen na Vaši adresu. V případě, že chcete vidět veškerý body
zápisu, doporučujeme Vám kdykoli (dle pracovní doby) navštívit Městský
úřad Kouřim, kde Vám zápisy budou poskytnuty k nahlédnutí, na což máte
plné právo.

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
víte pane tajemníků, ono jde o to,že pokud nemáte co tajit, a věřím že ne, tak nechápu proč nemůže být zápis rady na webu vedle zápisu ze zastupitelstva. Budˇ je to schválně aby nebylo vidět co tam je protože ty zveřejněné zápisy jsou nedostatečné a nikdo jim nerozumí asi jako zápisům zastupitelstva.

Ale pro utajení děláte opravdu dost, protože k návštěvě radnice a čtení zápisu nemá řada občanů čas ani sílu.

S pozdravem,slunce v duši,

Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj.:  KOU-2343/2015

 

Žádost o informace podle dotaz – Zákon a rada města

 

Vážená paní, vážený pane,

skutečně nemáme co tajit, pokud chcete vědět konkrétní body s přílohami,
máte možnost kdykoliv do nich nahlédnout ve II. patře v sekretariátu paní
starostky na MěÚ Kouřim. Zápisy RM jsou velice obsáhlé. Hlavní body zápisu
je možné si přečíst v Kouřimském zpravodaji. V případě, že některý bod
zápisu RM občana zaujme, většinou sílu, čas i chuť na návštěvu úřadu si
najde, a své právo tím plně využije, zápis mu je poskytnut v celkové
obsáhlosti. Přejeme Vám, abyste i Vy našel čas i sílu k návštěvě úřadu a
mohl tak získat více informací  (kompletní zápisy RM i s přílohami).

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ