Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lukas Zika prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

zákazy Silvestr

Čekáme, až si Lukas Zika přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Dobry den , měl bych dotaz ohledně Silvestra . Mohu si pozvat domu rodinné přátele na Silvestrovsky večer i s přespáním? Měli by být i všichni testováni antigenim testem.Samozrejmne budeme jen na našem rodinném domku .

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

S přátelským pozdravem,

Lukas Zika

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 26.12.2020 15:21:06 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - zákazy Silvestr elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 26.12.2020 15:21:06 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
28.12.2020 12:03:38

Vaše zpráva ze dne: 26.12.2020 15:21:06
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - zákazy Silvestr
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01DOEJZ
Datum zaevidování: 28.12.2020 08:15:34

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
28.12.2020 12:03:38

Your message - dated 26.12.2020 15:21:06
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - zákazy Silvestr
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01DOEJZ
Date of registration: 28.12.2020 08:15:34

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Kancelář ministra, Ministerstvo zdravotnictví

3 přílohy

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01DR1NV
značka: MZDR 62685/2020-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 30.12.2020
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g2011895_001.pdf, covid-pes-matice-opatreni.pdf, Usnesení č. 1375.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lukas Zika prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.