Zakázky ve prospěch holdingu Agrofert

Dotaz byl úspěšný.

Gabriela Sládková

Povinný subjekt: Lesy ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

1. Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu
a) název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
b) výše plnění veřejné zakázky,
c) datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.

2. Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

S pozdravem,

Gabriela Sládková

Lesy České republiky, s.p., Lesy ČR, s.p.

1 příloha

Toto sdělení je generováno zcela automaticky.

Vaše datová zpráva s předmětem {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Žádost o informace
podle dotaz - Zakázky ve prospěch holdingu Agrofert podaná prostřednictvím
elektronické podatelny dne 28. 1. 2021 v čase 21:55 byla přijata pod
číslem podání LCR-099-CKDP/2021/0007222.

Seznam validací příloh:

K Vašemu podání nebyly připojeny žádné přílohy.

Validace podpisu emailu

* Notifikace spisové služby

Validace podpisu emailu zprava.eml

* Notifikace spisové služby

Lesy České republiky, s. p

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Tel.: +420 956 999 111

Fax: +420 495 262 391

E-mail: Instituce [Lesy ČR, s.p. vyžaduje e-mail]

Datová schránka: e8jcfsn

Ředitelství Hradec Králové, Lesy ČR, s.p.

2 přílohy

Dobrý den.

Zasíláme Vám zprávu ve věci:

Sládková - žádost dle ZSPI - zakázky ve prospěch holdingu Agrofert -
prodloužení lhůty

Číslo jednací: LCR099/14/000165/2021

Seznam příloh:

* Sládková - prodloužení lhůty dle § 14 odst 7 písm b)_.pdf

S pozdravem

Lesy České republiky, s. p

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Tel.: +420 956 999 111

Fax: +420 495 262 391

E-mail: Instituce [Lesy ČR, s.p. vyžaduje e-mail]

Datová schránka: e8jcfsn

Ředitelství Hradec Králové, Lesy ČR, s.p.

3 přílohy

Dobrý den.

Zasíláme Vám zprávu ve věci:

Sládková - žádost dle ZSPI - zakázky ve prospěch holdingu Agrofert -
odpověď

Číslo jednací: LCR099/14/000202/2021

Seznam příloh:

* Sládková - odpověď na žádost dle ZSPI_.pdf
* VZ holding Agrofert.xlsx

S pozdravem

Lesy České republiky, s. p

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Tel.: +420 956 999 111

Fax: +420 495 262 391

E-mail: Instituce [Lesy ČR, s.p. vyžaduje e-mail]

Datová schránka: e8jcfsn