Zakázky pro agrofert

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Česká pošta, s. p. měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Kateřina Tejkalová

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu
název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
výše plnění veřejné zakázky,
datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.
S pozdravem

S přátelským pozdravem,

Kateřina Tejkalová

Česká pošta, s. p.

Dobrý den,
Váš e-mail byl přijat a bude zpracován.
Vzhledem ke zvýšenému množství dotazů může být odpověď zpožděna. Za případné potíže, způsobené možnou pozdní reakcí na Váš e-mail, se omlouváme.

S pozdravem
Česká pošta, s. p.

ukázat citované pasáže

Česká pošta, s. p.

1 příloha

Potvrzení o převzetí podání

Vaše zpráva
ze dne 28.01.2021
naše čj:
vyřizuje: Grygarová Danuše

datum: 28.01.2021

Potvrzení o doručení zprávy
Identifikátor zprávy: 499307/2021

Datum: 28.01.2021
čas: 16:51:27

Vaše podání bylo postoupeno k prošetření a vyřízení příslušnému pracovišti, které Vás bude s odpovědí kontaktovat přímo, a to nejpozději do 30 dnů.

S pozdravem

Grygarová Danuše

Česká pošta, s. p.

2 přílohy

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme vyřízení Vašeho podání.

S pozdravem
Česká pošta, s.p.