Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste PhDr.Eva Jančíková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zákaz vjezdu nadměrných vozidel a zpoplatnění cest

Čekáme, až si PhDr.Eva Jančíková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

PhDr.Eva Jančíková

Vážení,
zaslechla jsem z rádia informaci o zákazu vjezdu nadměrných vozidel (kamiony, vozidla 30 tun) na silnice II. a III. třídy po zpoplatnění některých úseků, což má zabránit vjezdu těchto vozidel na téměř neprůjezdné obecní silnice III.třídy, kdy průjezdem si zkrátí cestu a vyhnou se placení mýtného. Snad to má platit od 1.12.t.r.
Přistěhovala jsem se do obce Horušice na Kutnohorsku. Můj dům je od silnice vzdálen 2,5 m. Netušila jsem, že se jedná o průjezdní silnici III. třídy č.338 především pro kamiony a nadměrná vozidla s nákladem (třiceti tun), kterou kdysi kdosi převedl na silnici II.třídy(?). Začala jsem dělat záznamy průjezdů od Chvaletic a opačně od Čáslavi) a vyděsila mě ta četnost, hlučnost, prašnost a nebezpečí (úzká silnice nemá chodníky). Nedávno obec nechala udělat vodovodní vedení, zápasí se tady s nedostatkem vody, a dnes je vedení po devastaci těžkotonážními vozy na mnoha místech propadlé. Denně jich projede až 105, což je šílený stav. Z chvaletického lomu se vozí někam k Čáslavi štěrk a kámen, mimo jiné. Chystá se petice a stížnosti.
Prosím, odpovězte mi, jak je to s chystaným zákazem vjezdu těžkotonážních vozů na silnice III. třídy (dříve obecní). Děkuji za laskavost. S přátelským pozdravem

PhDr.Eva Jančíková
--------personal data deleted--------

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 01.10.2019 16:54:08
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zákaz vjezdu nadměrných
vozidel a zpoplatnění cest
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 01.10.2019 16:54:08
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Zákaz vjezdu
nadměrných vozidel a zpoplatnění cest
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

PhDr.Eva Jančíková

Povinný subjekt: [email address]

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, žádám o konkrétní odpověď a podepsanou odpovědným pracovníkem. Já jsem také uvedla plné jméno, adresu a další kontakt. Jinak, co jste mi poslali v jakémsi řádku - tak to mi nejde ani stáhnout ani otevřít. Děkuji, že se k mému dotazu vyjádříte.

S pozdravem,

PhDr.Eva Jančíková

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážená paní

PhDr. Eva Jančíková                              e-mail:
[1][FOI #7871 e-mail] ??

 

 

Naše č.j.413/2019-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace ze dne 1. 10. 2019 - odpověď

 

Vážená paní doktorko,

 

Ministerstvu dopravy byla dne 1. 10. 2019 doručena Vaše žádost o informace
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ (dále
jen InfZ“). V žádosti, která  byla podatelnou ministerstva zaevidována
téhož dne pod č. p. 52647/2019-MD-CKDP,  žádáte o poskytnutí následujících
informací– cit.:

 

„…zaslechla jsem z rádia informaci o zákazu vjezdu nadměrných vozidel
(kamiony, vozidla 30 tun) na silnice II. a III. třídy po zpoplatnění
některých úseků, což má zabránit vjezdu těchto vozidel na téměř
neprůjezdné obecní silnice III. třídy, kdy průjezdem si zkrátí cestu a
vyhnou se placení mýtného. Snad to má platit od 1.12.t.r. Přistěhovala
jsem se do obce Horušice na Kutnohorsku. Můj dům je od silnice vzdálen 2,5
m. Netušila jsem, že se jedná o průjezdní silnici III. třídy č.338
především pro kamiony a nadměrná vozidla s nákladem (třiceti tun), kterou
kdysi kdosi převedl na silnici II. třídy (?). Začala jsem dělat záznamy
průjezdů od Chvaletic a opačně od Čáslavi) a vyděsila mě ta četnost,
hlučnost, prašnost a nebezpečí (úzká silnice nemá chodníky). Nedávno obec
nechala udělat vodovodní vedení, zápasí se tady s nedostatkem vody, a dnes
je vedení po devastaci těžkotonážními vozy na mnoha místech propadlé.
Denně jich projede až 105, což je šílený stav. Z chvaletického lomu se
vozí někam k Čáslavi štěrk a kámen, mimo jiné. Chystá se petice a
stížnosti. Prosím, odpovězte mi, jak je to s chystaným zákazem vjezdu
těžkotonážních vozů na silnice III. třídy (dříve obecní).“

 

Nejdříve dovolte shrnutí aktuálního stavu. Zákazové značky na silnicích
II. a III. tříd může za současného stavu umístit pouze příslušná
samospráva, nikoli ministerstvo. Nicméně jelikož ministerstvo chce obcím a
krajům v maximální možné míře pomoci v procesu osazování těchto zákazových
značek tranzitní dopravy před zavedením nového mýtného systému, pořádá
pravidelná setkání s obcemi a kraji, kde jim v této věci metodicky pomáhá
a správný postup vysvětluje. Ministerstvo vysvětluje jak řešit dílčí
problematiku objízdných tras atd. Kromě toho ale chce ministerstvo se
všemi dotčenými subjekty jednat o možnosti legislativy na plošné
zpoplatnění silnic II. a III. tříd, resp. o zákazu sjezdu tranzitujících
kamionů na silnice II. a III. tříd.

 

Z hlediska konkrétních ustanovení se momentálně jedná o problematiku
stanovení místní úpravy provozu dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů, kde místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
stanoví na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně
přístupné účelové komunikaci obecní úřad s rozšířenou působností. Dle
ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán
opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové
dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k
nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu
povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

 

Příslušný správní orgán je ve Vašem případě město Čáslav
([2]http://www.meucaslav.cz/kontakty/os-1069...).

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[3]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[4]+420 225 131 317
[5][emailová adresa] | [6]www.mdcr.cz
[7]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[8]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[9]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [10]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[11]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    
    [12]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7871 e-mail] ??
2. http://www.meucaslav.cz/kontakty/os-1069...
3. http://www.mdcr.cz/
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. mailto:[emailová adresa]
6. http://www.mdcr.cz/
7. http://bit.ly/1ZpnEag
8. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
9. https://twitter.com/min_dopravy
10. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
11. https://cz.linkedin.com/company/minister...
12. http://www.dopravniinfo.cz/

Informace pro všechny o.s.,

eva jančíková út 29. 10. 9:34 (před 1 dnem)

komu: Informace
Vážený týme, z odpovědi nejsem moudrá, je až příliš obecná. Jen pořád
nevím, jak je to se zákazem vjezdu nadměrných vozidel (30 tun) na silnice
nižší třídy, je li vůbec nějaká možnost. Denně jich v naší obci Horušice u
Čáslavi projede přes sedmdesát, a to těsně pod okny domů, nejsou tady
chodníky a šířka vozovky je 5.40 m. Z původní III. třídy se stala II.
třída, neboť to vyhovuje - z lomu u Chvaletic je to zkratka k Čáslavi,
kterou nejvíce zneužívá firma Sihelský, ale i mnoho jiných. Bude se to
muset řešit jinak, jen jsme mysleli, že vyhláška nebo snad zákon z
ministerstva, v souvislosti s mýtem, tomu nějak pomůže.
PhDr.Eva Jančíková

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste PhDr.Eva Jančíková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.