Zajišťující příkaz č.j. 270080/12/013820107911

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám odůvodnění vydání zajišťujícího příkazu č.j. 270080/12/013820107911 ze dne 14.06.2012

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše podání bylo dne 6.6.2014 předáno na Samostatný odbor komunikace, pod čj. 29 797/14.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Samostatné oddělení provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Generální finanční ředitelství

11/6/2014

Dobrý den, zde zasíláme odpověď na Váš dotaz.