Žádostí o poskytnutí informací o odměnách ředitelů MŠ, ZŠ a ZUŠ

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha - Zbraslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane, vážení paní,
tímto se na vás obracím s žádostí o poskytnutí informací o odměnách, které byly přiznány a vyplaceny ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ za školní roky 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017 a schváleny radou MČ Praha - Zbraslav.
Dále prosím o informaci a podrobný popis kritérií hodnocení odměňování ředitelů.

Odkaz: http://bit.ly/2tAY4SP

S přátelským pozdravem,

Martin Jurů

Mgr. Hana Haubertová, Městská část Praha - Zbraslav

3 přílohy

Úřad Městské části Praha-Zbraslav jako povinný subjekt dle ustanovení § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obdržel dne 24. 6. 2017
elektronickou žádost pana Martina Jurů, nar. xx.xx xxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, evidovanou pod č. j.: 2244/2017/OKT ze dne 29. 6.
2017, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. kterou požaduje
poskytnutí těchto údajů:

 

1.         informaci o odměnách, které byly přiznány a vyplaceny ředitelům
MŠ, ZŠ a ZUŠ za školní roky 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017 a schváleny
radou MČ Praha - Zbraslav.

2.         informaci a podrobný popis kritérií hodnocení odměňování
ředitelů.

Informace je přiložena v příloze této zprávy

--

Mgr. Hana Haubertová, Městská část Praha - Zbraslav

3 přílohy

-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět: POSKYTNUTÍ INFORMACE
Datum: Tue, 4 Jul 2017 12:37:55 +0200
Od: Mgr. Hana Haubertová [1]<[emailová adresa]>
Komu: [2][FOI #6822 e-mail] ??

Úřad Městské části Praha-Zbraslav jako povinný subjekt dle ustanovení § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obdržel dne 24. 6. 2017
elektronickou žádost pana Martina Jurů, nar. xx.xx xxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, evidovanou pod č. j.: 2244/2017/OKT ze dne 29. 6.
2017, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. kterou požaduje
poskytnutí těchto údajů:

 

1.         informaci o odměnách, které byly přiznány a vyplaceny ředitelům
MŠ, ZŠ a ZUŠ za školní roky 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017 a schváleny
radou MČ Praha - Zbraslav.

2.         informaci a podrobný popis kritérií hodnocení odměňování
ředitelů.

Informace je přiložena v příloze této zprávy

--

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:[FOI #6822 e-mail] ??