Žádosti o bezúplatný převod nemovitostí žadatele IČ 61664651

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Pozemkový fond České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam žádostí o bezúplatný převod nemovitostí podané žadatelem IČ 61664651 v rozsahu, název žadatele, název a IČ nabyvatele, datum podání žádosti, název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, na kterém jsou evidovány nemovitosti, o jejichž bezúplatný převod žadatel požádal, aktuální stav žádosti

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Pozemkový fond České republiky

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Žádosti o bezúplatný převod nemovitostí žadatele IČ 61664651“ bylo doručeno 11.03.2015 12:00:04 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem SPU 126307/2015.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

e-podatelna
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: 729 922 111, Fax: 729 922 139
Email: [email address], URL: www.spucr.cz
IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
ID Datové schránky: z49per3
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu xls, xlsx, pdf, doc, docx, png, tiff, tif, jpg, jpeg, zfo s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Hándlová Martina, Pozemkový fond České republiky

1 příloha

 

Vážený pane Havlíku,

 

na Vaši žádost opětovně zasíláme prostřednictvím emailu odpověď odboru
právního ze dne 19.3.2015 vedenou pod č.j. 126305/2015.

 

S pozdravem

Martina Hándlová

odbor právní

 

Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a

130 00 Praha 3

tel: +420 296 164 360

fax: +420 296 164 370

e-mail: [email address]

 

From: [email address] [mailto:[email address]]
Sent: Tuesday, April 14, 2015 9:38 AM
To: Hándlová Martina
Subject: