Tomáš Heger

Vážení,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mě jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřinných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřinných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde:
https://www.transparency.cz/wp-content/u...
Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

S pozdravem
Tomáš Heger

Podatelna Zlínský kraj, Zlínský kraj

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2021-01-28 11:34:32.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Identifikátor / Identier: KUZL0C1H83WV

Podatelna Zlínský kraj, Zlínský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.1.2021 11:34:32 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.1.2021 11:34:32 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Zlínský kraj 28.1.2021 12:54:46

Vaše podání ze dne: 28.1.2021 11:34:32 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
podané na adresu el. podatelny - Instituce [Zlínský kraj vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUZLX00HREDS
Datum zaevidování: 28.1.2021 11:34:32
Vaše evidenční údaje: Heger Tomáš, Jarcová 213, 75701 Valašské Meziříčí, [FOI #8635 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu

S pozdravem Zlínský kraj

Slobodian Sandra, Zlínský kraj

1 příloha

------------------------------------------------
PID : KUZLX00HSR2F
Značka : KUZL 6662/2021
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Právní a kraj. ŽÚ
Věc : Odpověď
Věc podrobně : Odpověď
Datum podání : 5.2.2021