Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz byl úspěšný.

Radek Ježowicz

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mě jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřinných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřinných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Informace doručte na mou e-mailovou adresu.

S pozdravem

Radek Ježowicz

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 28.1.2021 10:43:15
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C39JXKP

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Vaše podání ze dne / Your submission: 28.1.2021 10:43:15

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 100446/2021
Datum zaevidování / Submission date: 28.1.2021 10:44:35
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]