Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Wójtowicz prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Marek Wójtowicz vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Čekáme, až si Marek Wójtowicz přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Marek Wójtowicz

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mě jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

1. Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřinných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

-název příjemce dotace,
-výše dotace,
-datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
-datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

2. Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřinných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám totiž podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách (viz. zde: https://www.transparency.cz/wp-content/u...). Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace, prosím, doručte na mou emailovou adresu.
S pozdravem

Marek Wójtowicz

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Content-Type: multipart/mixed; boundary="b3b6000195f9d5409accdd52223355d4"

--b3b6000195f9d5409accdd52223355d4
Content-Type: multipart/alternative; boundary="ALT_b3b6000195f9d5409accdd52223355d4"

--ALT_b3b6000195f9d5409accdd52223355d4
Content-Type: text/plain; charset="windows-1250"
Content-Transfer-Encoding: 7bit


Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím', zaslané '28.01.2021 09:32:58' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat
Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz : http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTBXAMWP

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

--ALT_b3b6000195f9d5409accdd52223355d4
Content-Type: text/html; charset="windows-1250"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<html><body>
<p>Dobrý den,</p>

<p>elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím', zaslané '28.01.2021 09:32:58' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat
Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz : <a href=\"http://www.adobe.com/products/acrobat/re...>http://www.adobe.com/products/acrobat/re...</a></p>

<p><b>Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTBXAMWP</b></p>

<p>Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové služby, neodpovídejte na něj.</p>

<p>Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy<br>
Karmelitská 529/5<br>
11812 Praha 1</p>
</body></html>

--ALT_b3b6000195f9d5409accdd52223355d4--

--b3b6000195f9d5409accdd52223355d4
Content-Type: application/pdf
Content-ID: <Protokol vyhodnocení podání.pdf>
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="=?iso-8859-2?Q?Protokol=20vyhodnocen=ED=20pod=E1n=ED.pdf?="
Content-Length: 25798

JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9QYWdlCi9QYXJlbnQgMSAwIFIKL01lZGlh
Qm94IFswIDAgNTk1LjI4MCA4NDEuODkwXQovVHJpbUJveCBbMC4wMDAgMC4wMDAgNTk1LjI4MCA4
NDEuODkwXQovUmVzb3VyY2VzIDIgMCBSCi9Hcm91cCA8PCAvVHlwZSAvR3JvdXAgL1MgL1RyYW5z
cGFyZW5jeSAvQ1MgL0RldmljZVJHQiA+PiAKL0NvbnRlbnRzIDQgMCBSPj4KZW5kb2JqCjQgMCBv
YmoKPDwvRmlsdGVyIC9GbGF0ZURlY29kZSAvTGVuZ3RoIDEyMDM+PgpzdHJlYW0KeJytWMluIzcQ
pa76hbnUMUFims1uskmfshsIAsQzFgYIkhw0kTz2WMtYthzYQPI7+a45zsGfECCv2YvY7JZFKQOh
F1S/WllFVoluKOFCiNZ99XYo3Et5V1ZxaQSZLOHG4vOULuglSfoRMKVz+nP4zYiOf5BkuFSCRhf0
/WhYiqolnQ6PT88TenvbsAC3Gv76OwmaNN+cmJQSzZWo5dyQb4uoDCQq+AkMmeRKCspzy01uaTQh
+oydsRVbsjtc17hmjNg9e2CXeJ+wBe5/sCmeT6BP8XUK1J3jWLArfLtmHx2W2HvH8aHAfk6jd7CH
XjbWBlb7ztefyJlvnOGbO+ILq41VlOuUyyShRJWOHSUp16oO8S7mzCKWHrNMuYpmlpqLgzUnkqf6
QGZtDc+3ax72JdOuJMgzrhPYpRCBNKmS4Gss3QqLe8vGzyx0vchjfCkwC/bQXepd+hObc1FkYcuA
aUf0mH3F5jBoDgqHAY8HqEpzbhJDeYqEN7Wq14MXEPdl4c3gFyibsDkod13xPcka7ZyvcfAXymIC
927hCrliuYKDF3hbwb2xK7E6tjP3PnElOWaPeD9iFEjwkY/4cu1WCSs3+G2FWBFLmGCaHeNp3Y/Y
OXuDL4XTy42j0d5Iy20Tv1tsEEuIKzeIj/CgjOSTs24N69agXPd4+cTmW6K8XwoX5WASidrSPG1S
6GfYU2TwEyJTpdGnXdOWtsKvK/aFq5obeDx13h8xg8BLhP8IlBw+j1mG64KlSOc6Hu9dXd2DYwrE
ZVFH21L8kOhgk1AS0RGS62bVvnMxWbvVqjJlDAPKVNu6b0fHpqVLIgocMUhwL2Ih8UZ4WnaCOEjc
FTMHKMtSbpUmbSwXzUKcsWXhzLSsDJeHM7h0ebgz2hhuranki64gwXOsBs7lztb96jQ8ruYUHEEz
Og9PpTlUd0ENrZHUh+qoC9l69QUnm4+pSJ4gDxRa0I+Kcq+jLzgwfUxF8gR5oNCCflSUex19wTns
YWrSRpAPCi3oR0W519FXE4ziIsBUJE+bBwot6Eft596zqdlNFqXgl2mjGlojqw/V1RjyxadnN2Ea
WR4qtKIfFedjXIp2k6aR5aFCK/pRcT7GpWk3cWpZPiq0oh8V52NcqoY0T6OHCq3oR8X5uG1AC4cy
cOZqv6FMa8ktepq6l7kfvHDdaTl6PXuu7ZqcNDIxlfmeI0gTkYo7VZZnNvkkM0hWHbToknVWH7Tn
8G7t+srV/zi7WyJfs3/R48xckz91LenSD+z+amrDpfI6hLNNBwUNC8gu2uNilLqEQ++KNn3wt2vg
F26Iema82ixz0RIe1nnUC7Y5KVLFdZ63tveK5BWWBwqXvh/VURey9eqrCVIikm1MRfJKzwM1tEZS
H6qjLmSLdy+k9ctqaI2sOI0hX8zuEruTiIwLk23ZSeq5sfyTZ8Y+DMZIvofN7CjRnFvMjtI18LI1
O/6DKyunSAi6dZN5TVG43kDQrPo3qBxxyspbOJobUauBtRjRJhi7iX3LXrGf8CyGoUeHmQ9KCeUY
t0ANF0NSOVJOqjGmNcSsw8L2SycyasqmPEnzXdNSW82Ji1ffsJO4MUfgd4L45N1K/g+8NRoGCmVu
ZHN0cmVhbQplbmRvYmoKMSAwIG9iago8PC9UeXBlIC9QYWdlcwovS2lkcyBbMyAwIFIgXQovQ291
bnQgMQovTWVkaWFCb3ggWzAgMCA1OTUuMjgwIDg0MS44OTBdCj4+CmVuZG9iago1IDAgb2JqCjw8
L1R5cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovQk0gL05vcm1hbAovY2EgMQovQ0EgMQo+PgplbmRvYmoKNiAwIG9i
ago8PC9UeXBlIC9Gb250Ci9TdWJ0eXBlIC9UeXBlMAovQmFzZUZvbnQgL01QREZBQStEZWphVnVT
YW5zQ29uZGVuc2VkCi9FbmNvZGluZyAvSWRlbnRpdHktSAovRGVzY2VuZGFudEZvbnRzIFs3IDAg
Ul0KL1RvVW5pY29kZSA4IDAgUgo+PgplbmRvYmoKNyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9Gb250Ci9TdWJ0
eXBlIC9DSURGb250VHlwZTIKL0Jhc2VGb250IC9NUERGQUErRGVqYVZ1U2Fuc0NvbmRlbnNlZAov
Q0lEU3lzdGVtSW5mbyA5IDAgUgovRm9udERlc2NyaXB0b3IgMTAgMCBSCi9EVyA1NDAKL1cgWyAz
MiBbIDI4NiAzNjAgNDE0IDc1NCA1NzIgODU1IDcwMiAyNDcgMzUxIDM1MSA0NTAgNzU0IDI4NiAz
MjUgMjg2IDMwMyBdCiA0OCA1NyA1NzIgNTggNTkgMzAzIDYwIDYyIDc1NCA2MyBbIDQ3OCA5MDAg
NjE1IDYxNyA2MjggNjkzIDU2OCA1MTggNjk3IDY3NyAyNjUgMjY1IDU5MCA1MDEgNzc2IDY3MyA3
MDggNTQyIDcwOCA2MjUgNTcxIDU0OSA2NTkgNjE1IDg5MCA2MTYgNTQ5IDYxNiAzNTEgMzAzIDM1
MSA3NTQgNDUwIDQ1MCA1NTEgNTcxIDQ5NSA1NzEgNTU0IDMxNiA1NzEgNTcwIDI1MCAyNTAgNTIx
IDI1MCA4NzYgNTcwIDU1MCA1NzEgNTcxIDM3MCA0NjkgMzUzIDU3MCA1MzIgNzM2IDUzMiA1MzIg
NDcyIDU3MiAzMDMgNTcyIDc1NCBdCiAxNjAgWyAyODYgMzYwIF0KIDE2MiAxNjUgNTcyIDE2NiBb
IDMwMyA0NTAgNDUwIDkwMCA0MjQgNTUwIDc1NCAzMjUgOTAwIDQ1MCA0NTAgNzU0IDM2MCAzNjAg
NDUwIDU3MiA1NzIgMjg2IDQ1MCAzNjAgNDI0IDU1MCBdCiAxODggMTkwIDg3MiAxOTEgMTkxIDQ3
OCAxOTIgMTk3IDYxNSAxOTggWyA4NzYgNjI4IF0KIDIwMCAyMDMgNTY4IDIwNCAyMDcgMjY1IDIw
OCBbIDY5NyA2NzMgXQogMjEwIDIxNCA3MDggMjE1IFsgNzU0IDcwOCBdCiAyMTcgMjIwIDY1OSAy
MjEgWyA1NDkgNTQ0IDU2NyBdCiAyMjQgMjI5IDU1MSAyMzAgWyA4ODMgNDk1IF0KIDIzMiAyMzUg
NTU0IDIzNiAyMzkgMjUwIDI0MCBbIDU1MCA1NzAgNTUwIDU1MCA1NTAgNTUwIDU1MCBdCiAyNDcg
WyA3NTQgNTUwIF0KIDI0OSAyNTIgNTcwIDI1MyBbIDUzMiA1NzEgNTMyIF0KIDI2OSAyNjkgNDk1
IDI4MyAyODMgNTU0IDM0NSAzNDUgMzcwIDM1MyAzNTMgNDY5IDM2NyAzNjcgNTcwIDM4MiAzODIg
NDcyIF0KL0NJRFRvR0lETWFwIDExIDAgUgo+PgplbmRvYmoKOCAwIG9iago8PC9MZW5ndGggMzQ2
Pj4Kc3RyZWFtCi9DSURJbml0IC9Qcm9jU2V0IGZpbmRyZXNvdXJjZSBiZWdpbgoxMiBkaWN0IGJl
Z2luCmJlZ2luY21hcAovQ0lEU3lzdGVtSW5mbwo8PC9SZWdpc3RyeSAoQWRvYmUpCi9PcmRlcmlu
ZyAoVUNTKQovU3VwcGxlbWVudCAwCj4+IGRlZgovQ01hcE5hbWUgL0Fkb2JlLUlkZW50aXR5LVVD
UyBkZWYKL0NNYXBUeXBlIDIgZGVmCjEgYmVnaW5jb2Rlc3BhY2VyYW5nZQo8MDAwMD4gPEZGRkY+
CmVuZGNvZGVzcGFjZXJhbmdlCjEgYmVnaW5iZnJhbmdlCjwwMDAwPiA8RkZGRj4gPDAwMDA+CmVu
ZGJmcmFuZ2UKZW5kY21hcApDTWFwTmFtZSBjdXJyZW50ZGljdCAvQ01hcCBkZWZpbmVyZXNvdXJj
ZSBwb3AKZW5kCmVuZAoKZW5kc3RyZWFtCmVuZG9iago5IDAgb2JqCjw8L1JlZ2lzdHJ5IChBZG9i
ZSkKL09yZGVyaW5nIChVQ1MpCi9TdXBwbGVtZW50IDAKPj4KZW5kb2JqCjEwIDAgb2JqCjw8L1R5
cGUgL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yCi9Gb250TmFtZSAvTVBERkFBK0RlamFWdVNhbnNDb25kZW5zZWQK
IC9DYXBIZWlnaHQgNzI5CiAvWEhlaWdodCA1NDcKIC9Gb250QkJveCBbLTkxOCAtNDE1IDE1MTMg
MTE2N10KIC9GbGFncyA0CiAvQXNjZW50IDkyOAogL0Rlc2NlbnQgLTIzNgogL0xlYWRpbmcgMAog
L0l0YWxpY0FuZ2xlIDAKIC9TdGVtViA4NwogL01pc3NpbmdXaWR0aCA1NDAKIC9TdHlsZSA8PCAv
UGFub3NlIDwgMCAwIDIgYiA2IDYgMyA4IDQgMiAyIDQ+ID4+Ci9Gb250RmlsZTIgMTIgMCBSCj4+
CmVuZG9iagoxMSAwIG9iago8PC9MZW5ndGggMzQ3Ci9GaWx0ZXIgL0ZsYXRlRGVjb2RlCj4+CnN0
cmVhbQp4nO3PNY8UABCA0S/B3d3hcHd3Odzd3f9/TUN1JLvFQkPeayaTkczUiCY1uSlNbVrTm9HM
ZjW7Oc1tXvNb0MIWtbglLW1Zy1vRyla1ujWtbV3r29DGNjXW5ra0tW1tb0c729Xu9rS3fe3vQAc7
1OGOdLRjHe9EJzvV6c50tnOd70IXu9TlrjTe1a51vRvd7Fa3u9Pd7nW/Bz3sUY970tOe9bwXvexV
r3vT296N+vwf3v/1jcN9mJB//B0/DZn7PKT+ZUDt65DZf+nbhPz7gN4fAzf9HPkWAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AACA/84vHDAW/AplbmRzdHJlYW0KZW5kb2JqCjEyIDAgb2JqCjw8L0xlbmd0aCAxMjEyMwovRmls
dGVyIC9GbGF0ZURlY29kZQovTGVuZ3RoMSAyNjgyNAo+PgpzdHJlYW0KeJztfQlcVNX++Dn33Dvg
ZREQMTP1KuKSCCnibokwCMomm0tqDMywKDA0M6BoLrnmiqViorllaGhmZmhptmhpmW0+yzIzNTOz
p75e+gyZw/97zr3DDIq+ttd7v8/nz3i5557zPd/9+z3fc7hTCCOEvNEMRFBGYkpoj1HdrIeg50e4
0rMKDEX+X/u/iRCOgmt8VolNQXmt+yIk7IBnml2UU/Boz5LxCInwjLbmGKxFyA0+SBoDz545+aXZ
B07tbQXPuQi1VnJNBiNaNjwDofZPwHivXOjw7C79A56BBuqQW2Cb9FmPntvg+VvAfzjfnGXY/Y+X
fGAI+tB3BYZJReJp8WGEgpbDs1JoKDB9Ef/k5/C8C6GBi4rMVlvd42g0QlmD2HiRxVTU3w3Qo6wM
zgMmlXgpEqEdJq0CCm3UO/kcZQt+IJWHTkfcRUEQL6DCuo+RvU7ukNFFRIpnUrbeiAYhpa5O50/9
cYVbAT6XgXDd6Tqk/hDtfp/Wvg9+Y34X0SW434t8oEdG09BmdAZdRH9HduyFW+FR2IDNeFodw6Pc
aazuXN3eupl1U+om1eXVja6Lr/Opa0Jr6WVO4U4/BChLSAfWcEdNgLIH8kReYOmmwIkv8kPNkD9q
jgJQC3QPagn8tQJeW6M2qC3w0Q61R4GoAwpCHVEn1Bl1QfejrigYdUMhKBQ9gLqjHigM9UThqBfq
jfqgvqgf6o8GoIHoQfQQ6CkCDUaRKArpUTQagmJQLBqKhqE4FI8SUCJKQsNRMkpBqSgNpaMRaCQa
BTZ7GI1BY9E49AjKQAaUibKQEZlQNspBuSgPjUcTUD4TC4ejPegIfN5CVWgNroSnbOh+FHrWCzvR
HFQMPQfwETxf6AZ9legqOgaQ89ARUiUiPBT4PgLwX0gC+hmnol2Aoy/2x33ddCISE8RdYrK4R7wg
HkW9Rat4VMwQrTiMbJTSpUq4+pJ3wE/eAx3twaeRFb1GLpIwsk+MEr3RaXKUVKHzQAX8C2iUoU1o
CvDij81oujBFSIaeQ9JRVAEfM4wfxWvxMeDuNTwLHUdPE1GIQWvxcZDrCLqOZpFUYToYMUzIBv4P
Aa6jML8CWcGox7GMqNAV+oB7oJXJf7cm3aTj/HMVTQfKqWiTbo/O3y0QqDCNVeID+EfdMrQeHSNj
yKPkJJ4jBopbxBhUpmqAZKAywF3B5uiycSnIzj5TGHZhopiBq9BFMcMtE3C/wyQCmruEZJAoG+2D
a6LOB2Tqj+eQ+cApG22NjroNFUNhPmBwmwpSI2Qm4WBLM4xvRztRN1KOygATl1fXW7oOM9eIZ0Dm
MrxYuI6OkijwvWzxMuga3BWVI7TbTSeJRMAoWPHZIQTFGncMGj5SOTyqXbfgWx4VHzdlB0ra4VWq
7KmrSxoptpJG7ZDu20GC3HeIQYFn7jR4plvwsKSRyg67PkrDqs+Igr6UkdBkT9AN/fooPsaI7pCC
4F9sxg4lK1dZ4LMgsN8CH1O/bsxdBYg+AaKbQOthWk6uS5ugDRmymW8736B2vu3GkFW1Hwof2HvS
cjfvGz9ZdF3YLBwAnn5UOg6wTSC7hTUP9A3zJYEEB+zevdvvqWaUSsftj9LV2AR4XyJVwjoOC3ix
byBgDvTFQ1fhvz8NUMeFruwCuCWQ9x6T9gNcW4BrR9p54HbNwki75u34FdiMX+Ht+EW205ph2G3g
WKx7ZOlY3JIeHIrb0v1jl46hv4x9chz9Fg+Mo19j/Rgyh+4k86gBr6OGCrpzFc3Ea9m1CidU4HUs
D62ix0itzh+ySmfIHggHkhDcKbwNbuEbgsN79uodHtYcHppDp28b3Nxf50Z8veEe0ML3QRjvKJhH
40def2TMPuOhVw7uGZ3yzLBhz6R88NbRN0fnFZiOWGxmegx3E7p12zUoAuPDHbaVP7vP+9L3YttW
L94fItK0wF1rnj/QFLJxhdf4kekZx2mib+HokbmQG01153QWiBYPyIGBkOfCgLf2OiAc1qMX0O3U
IwCYCWzfEXh07Q8Kw4HNXMakAQmjRiXEjxoVv2TL84uXbt5Sezl+1MiExFGjhdNLa3cvva/s+efL
yio3C08unz1zxYqZs1ZM/2rv3pMn9+47KRhWzJy9fPnsx8un//JPndfJva9/eXLfa1+BrWx15yQT
8NYEsi3CXB1AvXcT/CDuHaYT3JoFdvLGge0R0x/XYliPAKbCQM4ofjM57o2laeURdCN+L3yAtMVj
XMrNc4+P/bDkBP2xdFLXboefG7YiLmHJg+NKwkng8A0jn3r7oUFCmf3GqCOW2ZROo+eWjRqBm30+
40zWQ1MHbHynQ4fq0O7mkWE5LAEzf8PDuL9xbwNPU92Mja2lPwkDdH6w0iCsE5r7+7UI7CiE9/Tr
LQwoLS6ZtPSJuXOf0Pl9Rx+8cIH2P38Jv/vNaXzwR57Y0TKY212d2ywswK+5v+AW2MsvvKewfOm8
uXPnLZ1YUqLz+5EOOP0N7XfpPH7nwgX8NpvXSxhKskBXvvDghd2CgCepUzfcW4KYCSJZ9HUcGU4/
zaaf9MSR9PWeODQbh4in3z6QeYTOw6VHMg+8nXUEl9J5RwDXAYiRaEkEnwDZICpYNIW38yVJ+Br1
WEllfF0S7ceq7MeEblVCN5XvJXV+uBxR8CjUO6w5xNCJ/cttQ+k2+iYexMZH49PCIGEW01czQDka
n6ethFmb+Nx34NcsmEv43MB39u+nlPWjusFCgaZj8Df8t1U0GNT8SwH4RmndOUhXqt+Cxwq+Pn5h
Pfx8fYRO/Hcg7xGGLlqyZNFi+Dl7+fJZuKQkepR+ANdRQBiGe+Kw9dRK59J51IoX41I8GS8Guu9D
wF4CujLw085XCg8KY1o4j7vQfXhwNe5SW1MlWmP2xNQcr+L8zwP4U8AL1D1BABgO9QAPWvBDt/AH
cRiPEzedgDOFybVbc3B2yAh9eWna/vzCNxI/ufFgcot/VFVVTcRP9itYGTuxfHDkB917fP/2mOeK
WtNLHP8ikFUA/J1ZtQZRIELMsdyhhmJXHK42GpATfpy5jF6pTXs5I25X5taXK1eseXZu2bL5w6py
cl5J+uinGSSo7cGlp34KCjrQvUd52ewVlROLrFM6dNylKJ/sfGyrmrWhhhRDQA8C88YmkCzDfFkS
Zt4gvErD8ZEHzr/xxiv2DVJQ7TlytDZsC12PMw44/OEc+Rnmtlbt7cv4Qs39UQPWGceHhPftX3VO
7HwGu9Gfrqe9OG74CxlrqqvXxD4J4VVFn2ralF7+4R/0mqIc6f5A9Zo11R06Mt5mgE7acft3aJix
mvEEIBBGkIUP9wTUrkeAkDG5rGzylLKyy1GLonbt9wpfn3Hk0rUPLl7HIaguahHp/9rGDXv3btj4
mlC6p0NH+hO9MmIsvXLpO/oDd41M/FwbkGsl2PoGyKXjcoFTtltJMug9r+P37VOk4+k1j0tded05
FfhrwfkL5PneNXc6chXzCp7s1RzazAEAahGGzly+fCZkSnq4eOb5w+99O9M2a9mVr7++sjxiZknx
7NnFJTOFdyrmzatYPXdeRbqyc8bLH3/88oydSvt3y774/vsvyt7FBtvMmTa41Dwq+gMv9zBd9eba
92vGMidLSjxqmFmwgzYw+r6eq6jnesP7l64duXidHqvTL8JtQHlTQIltQT+QZPzSx+Cml77DATyE
1tGH2wgrHTrk/nMC5C4XA9U1uTdfv5sHnti/n8W3GEg5DM8bHKYJy3gchmeP/Sx/AJT9i/occgCN
k6LFSqb7JkJzHI4lfe0jZMPNaeJMcpU+SZdV408q8Scc7wGcIUWTjVqdAR7IPgfEmQz45jSycctV
NXZdcDYLxwwpByLryNVqGlpJQ6txAcM3G4yaDDokTIesFmkWCCZ7CN8e6E1hpXKDxQpn7N790raw
4cPDQkoMQzaMTNs+pvK9iOGJXQPdJB2l+MkK08z0UeHjuo8qjI7c17fP2+vi5qenh4a3bD6gpxp/
pXSN7mVpI/hQHLDq4h2YGa+jtuCFh6klQqeOHRgf6oLDI6x3Cx2kig6d1MWnV4ewHiIMNPdBbsL2
GWbz9JmFBTPwD70Wjl391tsVYxeFPz5rRd++4+g/15o/SF+8Pjdz3C+Lbd+MG/4o/df8SnrCap00
+VEb7l61Hw8xRw6hZ2uFlmXPblqy6LlNNCY+9pfDh2uGxc2yKwGnX5qwL2nWwohB2fSVt9bRH8bn
FowYbjbkzJo6Fce+Xo2HTp0+b/v6zO+m0F/oxzqQ0xvyzNc8z0DGxaQdS/YE6jCh5F/4Ct3wkYBe
n2LfOPlNydvekmyv6Yqn08dZjMF+VyyEee6w6il8rVIVVN8IaucaZO3wBBy4bPHiZfQU9poza9Yc
OhB//PEZa9G85dfO0jbCe/ZT8xYumiNk0wfNlkeLKt98af5Gf+XI04e/BD/JgRjaBPZvCXTUDMNX
nF69m4MtFKSmGPHZMR8Xf3ft2nfFH4955LMS+iGUHuNwj0mfSZnHHxlHD9ET9At6aNwjx2Ji8Dqc
g3PxuiEgNcghtdXkACnCVHRB7fi9C8YTTuIATKid/kDNuBjPwwXg7FPoQin05kR8Dw7BwbhFJV1J
Z0DRUg68Mr20AHweWu7VrlfIcLtJmGGfIWyrXctya3SV/VyVCk9eA/gmLvCBrxDRvlNobr9UzUBj
quy9ebwwPVDQA+T1IF4VuIjfwlUxYiz9HJ/Ko0vpO/QZnIX7z/q70XRu6vUbN64bVh7HT1bap6ek
4VW4ABfiVTHRnz+SAer6hH5KPwxCmgzVmgyw/EIVw0v6V6qF5dXV9nwYsq8RjDVdhUP2vho8nqDW
CgAPcABR05WvRXXraTYfU3H56LQV85XqVz/Q9ynNAkCoun6uKn9bo/uNuvYDLA5rAimek334B1De
+1fsUxjp+cJEe0ztOeEje3dNf7/AHEnlFTRdLSyp3Qd4WYHAx6VZMO7J9AvrKKsXOVbcFI/AI3HT
l+hz1fS5HdLxWndyo6ar1LYWiajmjEMP2zXbhGGmBjbxmpC645p9G8y42VY8U9NVPHOzrZozwD5S
VKN1kWol/lv47N2LF9999/vv38WtcDLdTs/D5wWcIsXRPdD6ju7BMfheGIvZRB+ma1lux5tgBYQ1
EKn+Krbk/tqM+2uDYOsK/OEJ305fuHA6qL3i7IULZ7+tlkLtHz01b+5TledOnjpr38L4pDc0Pls3
5LMV5lW9k1uhntu+V04eatO2qcorcAe877ud5ZqP6KkrgoCfwwbGMBegli7R+P4A+G7GKjWopFo0
Y7uwrny3yHmvl4X06F/Y59WD2wZPzX+3GldcOFtsP/zt7LlzZwv7ApZOo7l4enmmfb50/LMTi18T
Eu2X50E2UeseVpcGg1ydHHmCLadtGynbQrGjDCBf5uxJW7FhQnnBB2/Rm/aMz63mv+Wsrpq8sPCD
V25+9chBadM7vXvNKMkytW3Z9YvqL755IPRjffQT0wofa3tPtze3vvttR+bjNSBbPsgGqx3RSnZJ
LKKB1TQQ4rfmuKTGAloP/D0HcL7cV9U1BbyKVQDId/3uZ158cc1uUFcdrQVvLL567NhVsrB2DP2K
fobvxx1UHI58DWtmOxYhYVhoaq/bj6vw1tdhB3D8ZgvxohZ7aCBCunOa7zNQBh0IQTVwD1jr3g/A
YPfuoS8y/zvzLcz0Ey+zC2LAp+Yq39e45gE+n83GtgM4AScdoEn46AEoPmYdxN9o2/yw2hvCFPsc
0lqN/VqYP577KiKcOGhGPIht2HKQdmChXCFk1/5k7yscUvlNBvg19bkQs3Iet8sV29a+SLJv7ibD
aw9KxytumqsqxCeRY693H+zr1SqDVS/t1uJpJ07QmTr/sl9qy27ZxzQD3lfxjQzbx+iWcRwv8z2f
v3py0Q7W88BwoTud+fnnOv8bX5fpxDJWp5AtsCfjOtdUQMbgi69QG7W9gi+CHMfwQlrMdmO47jJt
TbbRbXzfBPyTbbWD6bayMk5rlXhViNVl87FmgRgPpQvoSV02XYBLeP4ohLr9gDgF8l+QS9U6EPcG
phxVR/+GNY8w6b3VNuOCysrKPs9PWV197uz35U+kb4p7eOvwkyeEsOwpmdYvdnWJsz9elW14a+Pr
b/pNXxgSUtWpUy2ntxn8MQRk9+Ax6ag/gSTmBTzfynXsxBRLHi+fNbu8fPascvvRnuvMe86f32Ne
13PzZiH0yIULR+ASko0Guo/egM8+g3ELIAV5TSDPbJCnpWs8Otbt9izJsAicFb04ZuPOnRtjFkfr
V6R8S3+Gwjb+KTF8W9eu544ePde1a1WHDsCQN/bD/QI53wzvJSDhw/lmeZmrR81jAa7FGtFXVvZc
V7T7/PndResoAiFWrgQhSLUw7pcftxgNOAq7wyfKQJtrgmj4RU/g2x+14lZUCzoXpv3cuDRuoqdd
5/HqpoyXR47am/ETvYA9zh35e6WwfPLCzZ7CuNH7D/Xsuf3+YNwHy7gZbP1PHVy5a/ta1dfvB0Lb
QAaWxZsDrtZYzRyB4WEsMwnb1o7WY196pXLdujVVOv9VSblZZbWh5JOyhL1bOY80nVwCHj34ztTF
di1Uq6m5biB2UQxUq0S/Yu6c5cvnzF1Ref7HEatjY5cMfXZj2Pqi186efa1ofVilMPDwV18dPvTV
V5foWXqxdZuXg+9//Y2HszJxP0ywiPtlZrGaZTPE888a78CyStyXnRBynyQ/VxaZ567evLn/hvEv
vCxsso8R1q5bu3+TfZ7O377WZLzC+H8B5qYCDnWPwCoMqOu3Pwc/YsbN9Tr/i0io+5qmcxgP1FTN
mI7qQYV96tmHgsfp+YRFn725xrBK1/ki1y3wJ3aEeQ3riM2b8eW/2S8K3U5QtFnnX5uHz9l/tm8T
Au2nYI6TH84NcKLz/0U7FwJ8uhzQdXt4UHcarlI7xW+uir//oW3Fa7duzh4/o7wyZ8L0FZs3911b
UFhB5j9Wcu0sU8aGNUwZwtqNq9941j5PzNiek/kYcugV6Nym1+b/Rq+AgqtV813C/aLFraeJLmcz
Peesrpg7p6Jizol//evEF9eukdMX3nvvwveHD11cQw/TH+nf6SHcF3zWH/dheYKmiyGAk8dbUD1D
WoJokDgSNm+uzw+4zpE0tti36+QqlwyBL9WHWwNfvq+RvZbTe1n95QhhoWd9XPesrKzPQ/btLkFt
rPrluqZX4TrgZxW+moacSm0hXL9vcKfF5cD3lom+97cku/x8j+y37wSVZmdJErd/FuQbZv9G6grd
neqKB6JXDp/y2Kg5fV5a/vXbw3cYxuwcUTzt4Yq+FfPff3XMRvGh7Z07p6YOim3nff+q+WuqAwP3
h4ePGj4sKahphxUz125rw+l2B743S2tVf2DpwT+gP0sWHcNZmvDFyTiNbo3M2br1jadKS6W19O0y
+/r5CRXrPhUyyvCDak26Bni/yH3Kn535u5Qd2pqCn3muyDxvdWXlgHXjX9iF1+PXhEq7Yd26/ZuE
KTfXb8vOukq2aLWAp5jB9+pqIdH7Rdwf999B554RM2pTybab6xnP8VBvrwQ4XnO0wuwfDvTAgfGV
H3144KMPK+mNA198eQBmlJPx7Lq5npTXjlfjLBxouMFcD3bGEMiXWiBFfqbL8PQD9CT98gB+gq46
iD2wh5hhP21/C++hMcJQIYA+itk63Qv8lPEI2ULyxmqueAjzukcYHj2naLYhKi6kDc1VGc89PLki
Zm6qmFC7nORz+okQf6Uwv0H9kU387E8JhbWfC2b7FjFjS+3JZVtIEIf/ju4kL0LOgNJMYmYZiB0n
gtDq1V/L63wP3Jq5Ndne55unDTN693484+lv+gycHp+cZRweP33/0uWnrqy0lVlXXD21rGzk4hvP
LGnZasmaG4tHAo0faGs8S9e6/qx71ipd6xusompIv4VGtHcIrucigBF1ctEVf/fQtPjhRiA57aG+
36w0TO/TZ7ph5Td996eX3VizpFXLJc/cWDKibNmpqyusZbaVV04t52c0+JgUTbrznQJfATt1ZJ/6
CqRFAPsAdUk/bsPIrFmypPNalJpUMeqRDSOy5rhLbl4L0+KfJt13Jkb1FwUiPRifsjNRP4A348A/
k+sGEj3fizzo+DtDC36k0swRaYBf/avMbfGmhVv93x9wWt/eU8/06fP4nmEzwkYYXr3Hc39JSmqf
nnvWRCxMTJjTc0z2oYC3rCnJ4eG7yiMWkC0ho0Pi5szr9nDIsCeEZZs6dUoaMtra1H1ihWn0ovCe
BYOWbGndGnpT47KneE9alf1wWffgIv3MdaCJujq1VtNl+3VEUQj56lDBUMT7ee3A+2MQ8oH+qWr/
4xCM3XXZPp1QQV1PhPx0qJD3c5/l8GNU+LR6PGQ274/m/eYprvgNKn5fN2RGc+puInWMrR8Sn5PG
eTLfo/bz/MX70/mcIvK6+id6GOP5Qfc+jI3kcx4tOsj7eSzwOWOduBDG8eJlwa7VsBDZwtCX6ckF
UMM+4VjTIdewv/zzVbQZLKPJbD2HTrbGwtwfYa6OnTSFtegdRvCCr6Zu3Dj1lHgZT7p2jT7Bc5a9
hTilLp3DudVDutl/VkGjHbBWnt8+E88IB9102nrnshT1dhztsio5Palv/4SE/n2TCspycsvKcnPK
pJ8fGjliUMSIkYOs69dbrevW8XcZhBFy2oznPnqk6YBrqK0719GHD32+1XG/sbl2u+e9TdKQgtzr
33OAeW4FFLzCc9qNzTXnPO+97a0Ii5iMHuaiVcEVC9dZHEAS0Us6d7REXI5W6T5HJukZZMM16CXh
I7QWrmVkFeoF4wcAfomwCo2G+ztCAWTI5agUrvfhmgfXIrhGw8XwzIBrJVxT4bIB7Am4ljAcjot8
ima7hcH8H5G3eBXtktxQjrQQ7RIXwdUBnpfD83i0S2jLrroN4h7oh727rheMZcJVhXLEEeodlsZd
4lOAy1R3U9Kj9QynWxs0ULyMekGfHe7JXBZ2hPsRepnTX1V3GeRaJeahQpi7mVxDJribxEJkEp5A
9/P2UrRZQOgFAdWdFruqbTeCNrN+MYfDb2ZwwjWY/ybKEj5F3WFsjTgY9ZLOoXi4h7M2OYQSQQ/f
Af0f2F2lj5I5bUYPocc53DWNvoaP4WJzySocz2jDHPBr+z1w/wxMGKB9gtEg9Bg6jAOwEVvwUrwN
f4p/xLWCLAQIHYRkYbxQIXwm/Ew6kAxiI6+R66K72EbsKcaIY8RySZY6SmOkBdJO6X3pG52/LljX
T5ekG6+brHtat0N31k10e9CtyG2b25tuZ91uuN/j3sc9yT3XfbL7Avc17jvd33T/uIl7kz5NjE2W
N3m3yXdyBzlaHinb5CXyGvlj+SeP+zziPB7zWONxwqPGs41nD88kzyLPpZ5bPL/0/N7rXq+hXpVe
O732e73v9ZnXWa+rXrXesneAd3vvB7wHead6j/deqvo0spBU1BXlwkouQOW3inm82Bz63Vl0o3uh
wHD4+dO4h9bGqDn+l9YWkCi00NoENRditLYI7QVaW0KewmtaW4eaCVe0tjvyJZ20tgdqTYq1tpff
M50/0treqGf/z7W2D/IY0EFr+6ImA6LY208irOP4AU6dtWHPhY9obQG5C15am6D7hfu0tgjtcVpb
QvcI67W2DnUUDmltd9SeEK3tgfqRvlrbK6gfWaa1vVFu/wKt7YMCBnhqbV/kN+ABFAlZuwiVIgvK
428X2SCfdEZZqAvce6AH4BMGrUyAUNBggLEhK1wWZEIGVACep6BYWD2yUAi0IlA+fBSUXI/Lyp9M
cDfBnBL4bQRI+VdQ7VVPNRUolQAt9qZMIUAzPgww57dRjILWeJiXjooBIgtgDRybic8wcIkUwFII
v4sAJhPw5gGcAvPNQN3Ax2AXF2kuKrXk5eTalM5ZXZQeDzwQpmSWKoPzbFabxWQoCFZiC7NClIj8
fCWZQVmVZJPVZCkxGUPk26b2YlNTDSUF482FOcpgQ+4dJkaZxhvSi5WsXENhjsmqGCwmJa9QKSrO
zM/LUozmAkNeIXDWUMQULiATLpIrjr1AVsjVYgRQFWGKodCqRJoLjaZCqwm6BwOkGU2Ahtk84c9A
+McxpHM7WkH7Zm6bHmBN9rYdSjdZrHnmQqVHSFjPhoQcZO5IhNG4I5PZfJbqSDbNzR3MZZsLwS42
MDPizmYDV+mHQuFj1HCUAI4QmGuGuwXcx8TxWbijhQBeE8xBuTZbUb/QUCMgLSkOsZqLLVmmbLMl
xxRSaILhaBcOHI7pCI7bQ5CNMelMPGBM4LZmNBFgWXj8OU7PMA2BkVKAyeUz82CsiMtl43plWrPw
GSwkGdaSWzR5qxzOoC5uENR3kkaGT2Oyq+5hgJar1m5PLzLq9gc+8q9KWX9+omzc3k6Z82BE5i0b
72FeWMB1PQH6zGCBf8cLkyyJ4yvg2JyBlsd5yuVjJk2uHE6lULN6sGZ31VoqNdXHVH8P5nyZufUL
+fwiLZhVCmbAatN8LE/zAgPHoWpa1nDaOBe3+lMWh2N+qGJ3YLDxV2QZjOrLjuhn1mrv4iXtueUM
PEOwu5XzlQVzDJp8Mo+CLPDQAo7Fxkcc+smGVr4WSZ3reXRSYOmO8W8D/1W9n1F06oT1FPGoMQKF
LD7bwY2RS2DjvpYJozY+qtKQ70IhWIvmLOCsmGNRdTKR+0Auz0o2TTMFvM9VIocMlgZeqXJbzHUY
7GId1i7g9lRtLbtkECvMDr6DHMH1cobyDKJwzGo8qLjzNK02tP7dpXZoTuW2qN6jbZwvp9c5JZrI
9VHwqyg4oiGbZ/VCTUKTC0Uj/81oBPM708R4gMji+FQYh/2YH+drmc1hoSxtrcqrt4cVVhYWnaka
d+w1cDPPDE4buOYipwZuzwSFAG/TosHaANYRK06NueYA13kKl9nAOZd5bm7oa6o21LXEcBd7mvkq
qGi2L+B3Z/74Nbaw8ZWIrawGTaKQBpq621ymk1JtbVGpM51ncx6Nmiflcz+11PeonDKdGl1s7up1
jhXUwFfEPJ4z8vmTXC+RkXPK7FXooo2cBuuqSsmRQw3ce1TfddC4VT/WfyuTg0tZk8DpYQZuo1/P
QUM6t+qjMd6CNXvn83l5d8jmcr11LDzPGnheceJ19FjrPdIRL7euHiYtz5m4FA5KE7lURj6/fSPr
Yft6uW+dIcOYY7Vt7+JlaszE3bK+ZPJ4N7vwWqzFgcNPSmA0rxGNmdAkrudCLZKL4KOuXgaeUU31
M1ztrvLs6JEbjZRcnuEVfrdqPJq4J93JTxy5rrHcbeQrgVpTu+qrMa3KLppzteHvjVUrz5qOtdoZ
bY5IYpVDfn3tYdFmNMRYxD16AvzO0SymrofMq+T6rPqfzFR3lipTixGbth5m12sqBuk5nUSUAE+M
TiI8paIRUEcm87FY6FOgjkuGkXR4Yl82iuJ2ieAjbLw9j8YR0GYYE1Eax6XiSIbfDPco6GG4Ff7M
noYBfALgYnP1aCSnoQdsKcBZIrQZ7njojYO7XoNjMyKhJw2eWXsIYlWoSo995SmVxw6bx3hROU2F
fifVhlzFcooOzuLhKRnwx2ij7OtVsRwf4z+Y10esnaDxqWoumWNnOmKYGc5I4CiOP7HeNLgnAVwK
12cEl1nlNoHLEA3jqix6zoFqCZWjSP41rlEcgn3BK5VrgVFK1SCDuR2ZPFF8PqM6jEOpnCVqVmZt
J5YQTZcqH0z/6fWUU7j8cfBRuPyp/CtkzDYRgN+B1+E7QzgGxrfMtZHG5YvgekjkFAZzOKZFps+4
eo9LdrFKJNcXsxvjPIpTiuAaSWlUEgc2V+s05h1yPYUhXD4911Qch04BPeoBPra+R/XHWC5rpKZr
Fafq96pPxLloN5LLyCw7HKjqNZ+K4LprKAWz0wjOv1MK1QIR2u9IF505rZ+gWdfBTyqnnNqIVkbw
WNRzqAhu65T6GInm8RuvcZ5W72HOHJCm+WdiPWcN9euIIwfcr8kdKi4H7YYWjOL+FKdxmFKvDRVC
vgteNXfpYV3L4vscW33ebrhyu1aNzmrUte4Mdsm1rpWAmoWHcNiCW+CcvepuSV2znHsd19qtsR22
Y3es1vKOqtdZfai5u1g7VXJWvUZen6s1oLW+KjHzOtBcX5lM5KPONb1IOzsxN9jnMcoGvvYH19Ny
rEVOXGpdaeDVAqNmbUSbd16h5Nt2hkV8vVepTORtm1aZMPmKNVjWP/mW3bDj/Od2GyiN2sAhS2OV
g6v+LdzeRdpeKo9rmNWTIRpeC3Lsy5w6YRpQz90KbrG60/sYtn7o1lMFpoMcF86NXNcyUs/wGE2Z
5yvHGdd//9Tpzz4o/186D5IbnAfdWnn9586D5EbPg5S/+DxI/lXnQQ0r+SwXnpxnHQ7IX3eC2tgJ
i/xfO1dSbjtXkv//uZLLuZLzhOH/5rmS3GCF/e+dK8mN7Nb+F86V5EbPlZwS/TXnSvJdzgv+mnMl
Gf3WcyXnX53+zHMlZ7w1PFe60+p759MldX+uVhL/a6dLMmp4utT46cZfc7ok30W7iosG/7dPmWTu
Y7dXM3/9KZP8P3zKJN9yyuTc6/6Vp0zyvz1lUv6yUyb5N5wyKf+xUyaZ6yAdsA7l3KrajoDxv+7s
SG7U5v+tsyP5trMj5b92diTf8ezIeQb0nz87kn/D2dHd8P5nz44cmfXOK8rtJz7y7zjxcT2l+TNP
fOQ/dOJz+57t9534yC4nPnc7d/gzTmhst+EfhJwnDTKnw55CEIrmL2ix9+PYG3b1L+Upna0mk5Jp
yjdP7BKi/Iq36UKUIfmlRblWJa+gyGyxmYxKtsVcoERYTCXaS2AOGvztvWL17T1XMrLspJ5ushgU
lbX6VwDlbnf9kW9/WfBXv2eo3EI5zyobFJvFYDQVGCwTFHP2rVhkOclkKciz8vfp8qxKrsliAlo5
FkMhiB4MsoNYMA00ZskxBSs2s2IoLFWKTBYrTDBn2kBjeaACg5IFTMsAacs1OfSUlWUuKAJwBmDL
BeygZfbindK5PVdJ+y6AzKgYrFZzVp4B6MlGc1ZxganQZrAxfrLz8sFInRlGPkFJMWfbJoL623fh
nFhMRRazsTjLxNEY80CwvMxim4nxIDeYEAxmzsovNjJOJubZcs3FNmCmIE8jxChYVFUC2mIrwDNx
gpUCE5Na5g5izQ12oRHMaIaaLYrVBHYA6DxgVRP/FtKMOUBbxBRtk1XVcUITc8GxbpvAzJBdbCkE
giY+0WhWrOZgxVqcOd6UZWM9TL5scz44GxMoy1xozGNyWPvJciqgM2SaS0xcAtWLOAP1TlBotoEZ
rGovs0qR0wPUMcWaa8jPlzNNmtaADYgSQwM5zYXgFxalwGwxNSq2YistMmUbgFCIylTD0QJDKUQL
TDfmZecxRzPk28D1oAFIDUYjl1xVHQtQgwX4Ks43WGRGyGiy5uUUcjZy1FiFScxDDVmAxMpmOPix
3kqJoZSBAFeYIb9xBNocBx9ObMBeYX6pkufi5jITx2Ji/w1ODssaVqZIZhdHeJjA50wWPmmi2WK0
Ku3r47A9o+0YkNuzsG3PVQaWidPiJdMEkcSwFoMNmE5KzHn1jJkm2SBiFENREYSXITPfxAZU2QEz
a8hOo+QabEquwQoYTYUNdMK8zundRqW40Kgx7GRV5sypEt7NqlZzPotqbjZmJIOSz7IHxIoDsMiQ
NcGQA4JBHBaaZeaqv82pGpCChAUsmvKzGVMxeiU6MSFVSUmMTh0RkaxXYlOUpOTE9NgofZTSPiIF
ntsHKyNiU2MS01IVgEiOSEgdpSRGKxEJo5RhsQlRwYp+ZFKyPiVFTkxWYuOT4mL10BebEBmXFhWb
MEQZDPMSElOVuNj42FRAmprIp2qoYvUpDFm8PjkyBh4jBsfGxaaOCpajY1MTACcwl6xEKEkRyamx
kWlxEclKUlpyUmKKHnBEAdqE2IToZKCij9eDEIAoMjFpVHLskJjUYJiUCp3BcmpyRJQ+PiJ5WLAC
yBJB5GSFg4QAl4BD0aezySkxEXFxyuDY1JTUZH1EPINl2hmSkBivl6MT0xKiIlJjExOUwXoQJWJw
nF7lDUSJjIuIjQ9WoiLiI4YwcRxEGJgqjlMdMpswRJ+gT46IC1ZSkvSRsawBeoxN1kemckjQPWgi
jrMbmZiQoh+eBh0A5yARLI+I0XMSIEAE/IvknHHxE0Bchic1MTm1npURsSn6YCUiOTaFWSQ6ORHY
ZfZMjOYekAb6ZMZL0PhlNmJ9t3sHQLHZmoBR+og4QJjC2IAOuQEseJd+UpapyMZ8WwtuNTXyNKrm
zmDutWoSABceUgiBq/bxJixLEFl81VGzm3PBZstxsJp6efoA74aVSE29xhITZEArSyVmi2xmyWRi
npVHOiyBBWZ1zVOshnwgBrNYFHEoyJWGfJhmrWezQUDJjsWwyJIHUyZa8myQTBRDMfRa8iZry7BF
W6a4BIpTAkbFmRxU/i0maxGsUnklpvzSEIC1sLWMc5JXmG22FGiic/Vl2fo5SgWbksORG8022WzJ
CVFkmVdcf7h0+rXfs/hz6iBZrYOU31MHyc46SPmddZB8ex2kJfksjsnqWDMaKVCdBYv8R2olxVEr
yf8btZKs2uE/VivJasD+oVpJ/hNrJdlZKym/s1aSG9QFv6NWku9UKym/vlaSXWol1/BtUC7Beg5J
4s8ql2StXFL+ULkkN2CX7xv/7JJJLjQrf7hkkv/UkknWSibl95dM8q0lk/J7Sia50ZJJ+S0lk5wa
kR4/NJGxHRHzu6oj2Sn5H6mOZEd1pPyR6kh2rY6U31UdyY1WR8ofqY6YszYIlPrCR75j4aP8hsJH
vnvho/yKwkfmhU/D2uHfFzQ2B/wgXjTIIXAL+SPfGQzl53YT4ArlZ2dG/le9EP731SLoa/jXwrt/
wzB0Yt6EvNA8SFaTQopyi0K1jHmnb2u6fjMTNfalSpevUmr/54e6aey/GXz7zx5hxqC6m5TU+JNf
gsiNHuRf5eS6N7lGyc+U/DOI/ORN/lFOrgaRKwsipCuUXC4nfy8nP9aQSzXkB0ou9iPfDyYXKPmu
Bzn/bYp0vpx8C4DfppBzZ0OlczXkbCg5Q8k3lJzuQb72J6fKyVeUnPQjX04lX+wlJyj5DMA/m0qO
/22IdHwq+dsQcuzTVtIxSj5tRT6h5GNKPqLkQ0qOlpMPjrSRPqDkSBvyfg/yHiXvzvGV3r2PvBNA
DlJygJK3KXmLkjcpeYOS/ZS8Tsk+SvZS8poveXVukPQqJXt275X2ULK7eqy0ey/ZPUOsfiVIqh47
qI5UDxJfCSK7KHm5nOyk5CVKdlDyIiXbjeQFb7Jta5C0zUi2VvlJW4NIlR95Hph+voZsoWQzJZWU
POdHNlHy7EZv6dkeZKM32WAk6wFkfTlZR8naZzyltZQ840nWrG4prTGS1RU+0uqWpMKHrJLJ05Ss
LPeSVlJS7kVWwKQV5WT5Mm9peWeyzJs8VUOeXLpXepKSpWVjpaV7ydIZYtmSIKlsLCkbJC4JIosp
WbQwRFpEycIQsgDEXBBB5j/hIc33J094kHnQMc9I5oKm5gaROb5kNiWzZvpKsyiZ6Usep2QGJdMp
GVQ3bepUaRolU6eSx4xkSmpzaUoQmUxJKSWTvMlET1Iik2JKbDXEWkMsNeTRGlJEiZmSQkry25EJ
lIz3HSyNTyF5lOROJTnwkE2JiRIjJVmUZFJi6Ecyasg4TzKWkocpGU3JqJGyNKqGjJTJiICW0oge
JJ2SNKCcNpikNicp2EdKuYck+5PhQ5tJwylJ8iCJlCTE+0gJlMT7kDhKhsHIMEqGxvpIQ5uR2NZe
UqwPifEiQyiJLif6chJFSaTQTYqsIYP3kohhZBAlD1Hy4EA/6UF/MnBAU2mgHxnQ30saMKiuKenv
RfpR0peSPr39pT41pHcvH6m3P+kV7iH18iHhHqRnGxLmRXp095B6UNLdgzwQ6iE94EVCPUhItyZS
iA/p1oQE9yBd7w+SuhrJ/V38pPuDSBc/0rlTkNQ5gnQKIh2DPKSOTUmQB+lASSAl7ZuSdiBnOz+i
GEnbGtIGRGhjJK29yH2gwfsoaVVD7h1MWsJDS0ruMZIWoKkWlATApICWpDkl/pQ0o8QPAPwo8QVZ
fQcTn6mkqZF4U+LlGSB5UeIJ0J4BxIMS2Yc0ocQdwNwpcfMnOiMRYVAED2hOoJdQIsCz0I1gH4Io
wXuwcc5i3PX/wg/6bzNw15/W/w9q4kylCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKMTMgMCBvYmoKPDwvVHlw
ZSAvRm9udAovU3VidHlwZSAvVHlwZTAKL0Jhc2VGb250IC9NUERGQUErRGVqYVZ1U2Fuc0NvbmRl
bnNlZC1Cb2xkCi9FbmNvZGluZyAvSWRlbnRpdHktSAovRGVzY2VuZGFudEZvbnRzIFsxNCAwIFJd
Ci9Ub1VuaWNvZGUgMTUgMCBSCj4+CmVuZG9iagoxNCAwIG9iago8PC9UeXBlIC9Gb250Ci9TdWJ0
eXBlIC9DSURGb250VHlwZTIKL0Jhc2VGb250IC9NUERGQUErRGVqYVZ1U2Fuc0NvbmRlbnNlZC1C
b2xkCi9DSURTeXN0ZW1JbmZvIDE2IDAgUgovRm9udERlc2NyaXB0b3IgMTcgMCBSCi9EVyA1NDAK
L1cgWyAzMiBbIDMxMyA0MTAgNDY5IDc1NCA2MjYgOTAxIDc4NSAyNzUgNDExIDQxMSA0NzAgNzU0
IDM0MiAzNzQgMzQyIDMyOSBdCiA0OCA1NyA2MjYgNTggNTkgMzYwIDYwIDYyIDc1NCA2MyBbIDUy
MiA5MDAgNjk2IDY4NiA2NjAgNzQ3IDYxNSA2MTUgNzM4IDc1MyAzMzQgMzM0IDY5NyA1NzMgODk2
IDc1MyA3NjUgNjU5IDc2NSA2OTMgNjQ4IDYxNCA3MzAgNjk2IDk5MyA2OTQgNjUxIDY1MiA0MTEg
MzI5IDQxMSA3NTQgNDUwIDQ1MCA2MDcgNjQ0IDUzMyA2NDQgNjEwIDM5MSA2NDQgNjQxIDMwOCAz
MDggNTk4IDMwOCA5MzggNjQxIDYxOCA2NDQgNjQ0IDQ0NCA1MzYgNDMwIDY0MSA1ODYgODMxIDU4
MCA1ODYgNTIzIDY0MSAzMjkgNjQxIDc1NCBdCiAxNjAgWyAzMTMgNDEwIDYyNiA2MjYgNTcyIDYy
NiAzMjkgNDUwIDQ1MCA5MDAgNTA3IDU4MSA3NTQgMzc0IDkwMCA0NTAgNDUwIDc1NCAzOTQgMzk0
IDQ1MCA2NjIgNTcyIDM0MiA0NTAgMzk0IDUwNyA1ODEgXQogMTg4IDE5MCA5MzIgMTkxIDE5MSA1
MjIgMTkyIDE5NyA2OTYgMTk4IFsgOTc2IDY2MCBdCiAyMDAgMjAzIDYxNSAyMDQgMjA3IDMzNCAy
MDggWyA3NTQgNzUzIF0KIDIxMCAyMTQgNzY1IDIxNSBbIDc1NCA3NjUgXQogMjE3IDIyMCA3MzAg
MjIxIFsgNjUxIDY2NCA2NDcgXQogMjI0IDIyOSA2MDcgMjMwIFsgOTQzIDUzMyBdCiAyMzIgMjM1
IDYxMCAyMzYgMjM5IDMwOCAyNDAgWyA2MTggNjQxIDYxOCA2MTggNjE4IDYxOCA2MTggXQogMjQ3
IFsgNzU0IDYxOCBdCiAyNDkgMjUyIDY0MSAyNTMgWyA1ODYgNjQ0IDU4NiBdCiAyNjkgMjY5IDUz
MyAyODMgMjgzIDYxMCAzNDUgMzQ1IDQ0NCAzODEgMzgxIDY1MiBdCi9DSURUb0dJRE1hcCAxOCAw
IFIKPj4KZW5kb2JqCjE1IDAgb2JqCjw8L0xlbmd0aCAzNDY+PgpzdHJlYW0KL0NJREluaXQgL1By
b2NTZXQgZmluZHJlc291cmNlIGJlZ2luCjEyIGRpY3QgYmVnaW4KYmVnaW5jbWFwCi9DSURTeXN0
ZW1JbmZvCjw8L1JlZ2lzdHJ5IChBZG9iZSkKL09yZGVyaW5nIChVQ1MpCi9TdXBwbGVtZW50IDAK
Pj4gZGVmCi9DTWFwTmFtZSAvQWRvYmUtSWRlbnRpdHktVUNTIGRlZgovQ01hcFR5cGUgMiBkZWYK
MSBiZWdpbmNvZGVzcGFjZXJhbmdlCjwwMDAwPiA8RkZGRj4KZW5kY29kZXNwYWNlcmFuZ2UKMSBi
ZWdpbmJmcmFuZ2UKPDAwMDA+IDxGRkZGPiA8MDAwMD4KZW5kYmZyYW5nZQplbmRjbWFwCkNNYXBO
YW1lIGN1cnJlbnRkaWN0IC9DTWFwIGRlZmluZXJlc291cmNlIHBvcAplbmQKZW5kCgplbmRzdHJl
YW0KZW5kb2JqCjE2IDAgb2JqCjw8L1JlZ2lzdHJ5IChBZG9iZSkKL09yZGVyaW5nIChVQ1MpCi9T
dXBwbGVtZW50IDAKPj4KZW5kb2JqCjE3IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yCi9G
b250TmFtZSAvTVBERkFBK0RlamFWdVNhbnNDb25kZW5zZWQtQm9sZAogL0NhcEhlaWdodCA3MjkK
IC9YSGVpZ2h0IDU0NwogL0ZvbnRCQm94IFstOTYyIC00MTUgMTc3OCAxMTc0XQogL0ZsYWdzIDI2
MjE0OAogL0FzY2VudCA5MjgKIC9EZXNjZW50IC0yMzYKIC9MZWFkaW5nIDAKIC9JdGFsaWNBbmds
ZSAwCiAvU3RlbVYgMTY1CiAvTWlzc2luZ1dpZHRoIDU0MAogL1N0eWxlIDw8IC9QYW5vc2UgPCAw
IDAgMiBiIDggNiAzIDYgNCAyIDIgND4gPj4KL0ZvbnRGaWxlMiAxOSAwIFIKPj4KZW5kb2JqCjE4
IDAgb2JqCjw8L0xlbmd0aCAzMzYKL0ZpbHRlciAvRmxhdGVEZWNvZGUKPj4Kc3RyZWFtCnic7c/F
blABEEDRm6BFS/Hi0OJuxd3drUhx/v8L2LBiweZ1QZpzNpPJJDeZGmhe81vQwha1uJGWtLRlLW9F
KxttVWOtbk1rW9f6NrSx8Ta1uS1tbVvb29HOdjXRZLvb0972tb8DHexQhzvS0Y51vBOd7FSnm+pM
ZzvX+S50sUtd7kpXu9b1bnSzW93uTne71/0e9LBHPe5JT3vW8170sle97k1ve9d07/vQxz410+eh
z/8Xvvy1f/0zvw3sfv/H7cfA9hA/Z6nza5Y6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAc8pvrOMVUgplbmRzdHJlYW0K
ZW5kb2JqCjE5IDAgb2JqCjw8L0xlbmd0aCAxMjM0MQovRmlsdGVyIC9GbGF0ZURlY29kZQovTGVu
Z3RoMSAyNzM2NAo+PgpzdHJlYW0KeJztfQl8FEX2cFVX9yQ0SWDIwQ2dhASQECAhIAEkITfkIgn3
lUlmkgxkDmcmHHKLt4sKKEpUQEQEVECWFYSAIB6wiiyLUREQ+bN4ICDyV8SQqXyvqnuSSQis9+73
/b4M3V1d9erd79WrykQRRggFoIWIoMKc/D4xeWNW9ISeC3CNKbYY7Po7WhcihJPhGl48w6Xc8Xo/
X4SEB+AqKLGXWiYK0y8jJJ4E+JdLDU478oEPkmAc+ZWWzy556fEeL8D74wh12l5mMhiFQaOmIRSW
DuMDyqDD/6oO5octhPduZRbXrO8cvWPgfR3Q215uKzY8NXn1BzA0DsZPWgyz7Lptoh9CEf3hXbEa
LKYZx0u6wnsBQkMP2m1OV90iNAGh4k5s3O4w2eca1n4J70MQ8nkRYbGrUIVE4CdWWgkUuqhP8jEq
EdqARC19dUQnCoL4JbLW/QP9UCd3K+wpIsUvtyTFiBSk1NXpgmgQrvSx4LOFCNch0AX/Idqzk9bu
BHfMnyJ6B55tUGvoEdB8dAZ9jS5if9wRj8fz6uoYn0376s7WLaq7q25m3bi6kXUB9BuOqekPAcwS
0oG2fVELJKOWyA/5gyVbASU90AtEQSgYhaC2qB1qjzqgjsBLZ9QFdQV6oSgMhaNuKAJFou6oB+qJ
bkO9UBTqjaJRH9QX9UMxKBb1R3FoABqIbkeDUDwajIagoegONAwloEQ0HCWhZJSCUlEaSkcZaAQa
iTJRFspGOSgXjUJ5KB8VoNFoDBqLxqHxYJOJaBKajKagqagQGVARKkZGZEIlqBSVMXFwCY7FJagK
NIHwULQW1ZCuoC8BlUAve76MC8Arq1ARQC4S78UF8LSI65AA4wvEw4BCwLGA905oRYjrcBXahc7B
7EV4iZQuTWDQXG8M11XpAL4sDRIGoXGiRRwqbhMXidsAokIsERehrXAfJBwVnxHniEfEOWgc4wxn
sovxgSrxCByOKoVKnIzb42ThMNrP+R+GK/Fg6T3pPVSNqnEuQL6MZgoyfhdfwX3wOLwNZl1FV3FX
eIsT4vAl/CVw/BQ6SsZJMqpEj+I28FaFDgPf59AV5BQBK3pUqhZ6SdXoAHjJx9CP0DQswL0z6S1V
w+cy2oCmgWbOYEGq1gX5hIolwjV0AS8W1gvXcDgW4NMGdwVtTiGHxULxXfFBGAXtYIHEkq5kONwn
MQipGlcCF2d0JXg2wLHPHJYJhAPCTpBxLzoFcgF1YZIwR6hEp/BmvAs4RuhevFks9CkSO6JKXaU4
Dl1iukFHhcOgj1yuj4fRw7p+6KqoQ5dJJi4UNzCNoQhpP0Y41GeErg1agUf4LAZJEBmI5oDnInQI
I2m/+gEoX11ntELsTlYB74Iwz6M3PBsdFgaRIvQM/yzHO9FytBM5EaAgkTt8dJJIBIyilNZbhYgM
49aEUeOUg+NDe0c1eVVa+yhbUe5W/9nKzrq63HFiR2n8VqnTVhLhu1WMCD9zs8EzvaNG5o5TduIe
Kcka2pTCZOjMHwdN9gbd0J+SzMcY1a1SBPzLKNyqFJcpD7V+KDz+odam+N7cM32RABmB5YmJdAW5
Kq2DNmTTQH2oPiJUHzqJrKz9QHjf3Z+u8Am4dsWh68m9HrxBSAMPkSAPgD71JJzAhFCwe3L0V9E4
mVZJ1e4DdApe636fPqPGwBayiehhDseP9eH8Q/TVO8Cl3OBw7GJw8yBX/kXaC9kDsiwmsYGxJDY4
lITCFR4Yzq64UH7hcPCj/mMujn137E/04zswokfHvAuvB8dcx92HUdx3DO5zadglaS9dgBfRBdX0
0sd0EV7Aro9xm2q8yL2JXlLz2mP0mHifLggy1G2QiRBgjsbd9V1wW333aBzXf8AwHBsMb8Gst20X
HByk8yH6AHiGBOrvAIBI4f1l+M5/Gks/tHT5+G8nD+NlE7ZPgH+dzu088dmyhKy0T7Kz0+kx3FuK
7ol1g4eJeKDutu0b/3qoxZdnfcM60tv6SPSMrsfuHTvfDiDDsSSmxA1Ooq/S83j48OQkxqOEBted
1bkh9lpCfu0IOTQW+AzTAQuxMQOAg+4xIcBWeFgksAsxGBvq9d7WC056PCE1NSExJTVhw759G158
80239V2SfvA65a/79r3Ih1PThLI5DuecOU7HnA2f7Nlz4sSequO1x3T+x/fs+fTTPXuOb5jrcM6b
53TM5ba11p2VaoC3SMjkqAW+Aw8M1Qk+OLR7AA4PQ8DBQK7G2JiQtvpo6GLsEK4/YGqgcATb+/aT
cLsA43jsS+8eN+VoxUV6cuGyyG7n9ua9WljwZHpqZtQD8UNWTh9i7k1O0ztSN1tfo/+aTvdaUpNx
8IllZ6bFTYt//q3Onen5vtGDB4SNpcf6zExzru3Zkyd65nv4Xu573PPwvZrPsbFV9IqwA/KBP/Pk
SCGufxvGfHBQG2EH/eGhe+59ELd0upz0yo8YtID3/3CRDj51isZzvMth7svq3MABbeL6C91DQ9oE
Bwk+jzvhB7d88J7FD9Erl/A7p07hty/+QIedOEGTflR56gZZZDXoTA8v/tgnAviSuvfGAyV9rD6C
rKYf457J9MOV9Fgy7s1vK3GUuP+VzUt20g143M4lm19Z8hoeRze8BrgOgIOkSiL4BsgHkQK4QuMg
LG34I3ob/MMfSaL7+wvu7wW/C4KfSr+InhIwXgyehQJZBAdW4eTP9k3Ai+kR+jCu4DDFuEqoFE4z
vQFMqFGIc78nnKan2FgVSwQwXxurYlEPk+exMVQ3XFir6TsWvPH4QRr5rlT9kwV8ZVzdWfElzY8R
bh0J3qBvzfwAt0ahCtLzO8mdarNPnWq3FuIJ9HN6jV6ln2MFy9gXK8IF3O7cOfoVPffVV7gdXUIt
eDl2YhdeTi1A+wjUhvcAbZnzJfE0pg/9BMfQd/DtsI7G1BZgmbydjnXp1+PoVS7nUphTDDy149ks
VI95UANnPhDesTEiC3ghUMip7YvPDx+2wDxqv7XinPU73PLO13BHeg6qqDPD5yebF2Zl4vRevS8c
u+vYqxzvHJDVDnh7sMoP3F0MDYtkeUUNxV44Tm14CCmMEJl4/yP0A/pp6T9KDPsmP7RsxfKHlt29
cK6jYNPo0kMGrMPiXBLRff8Tn30ZEYF7Dhg4rbjEfG3i5DFTbuuJOyjKG/sWv8hjMg9k2gx6EJh3
tsCQQcGxwpku9MKL9B48Nx4v2rePvu5+WXzK/SjZXJtHv6aXcWs8QvWPR4D3u2F+Z9W+wUwRKDgI
NRKBcX6ATHHv6J7b6ypuQz+iPzo+t1nfHjt/6dL5IzYZpGp67ks/f/rt91fopX4xuE9q6oMVMx7o
1VtdExxAY410CXyhW+NshtU04cOIQkChcNUxYkKEpyfCz6SJE3Hu6CfTn34lYPDDo4646blLtIae
wbm42+QtwpnF2o9wmF7o3euNqn796PfHL9PT+EFsxg78osJtA/qxg3w6Jl8wDsWhc8gP7u/pZnzZ
PVuqPn5dFHextcEOPC7l/hoOlWojLiM8WY35h2pfpRv0BHoAQATh7qKysqLC0lL6/Jy59Or37nl3
Pfgw/ZFeB4a//8un4/NHjRs3Kn+88MwMq7WiwmqrWNBz04I977y9d8Gmnrfteeyzs2c/e2wPHj2+
sHD8+KmFoLOpwM8S0Fk7prOBqiUGsjwLqQvFqnoKi8Qe+sDszvwnRzz9SquhD4/6wI07XMQ+WKFb
6Impr+DxEyeBKidNCsVBvUBPMTG45aff4TA6gz5FH6HjuwqXFi+++5577l68WLUX7IuEQLFQqxF4
YOlDP8ApdDe7xEI6j65nGYDBuiC/MFheI6gZRoM+DVmGTdEyjRgAU1gOGyqliu8ye7QQgnEcllJq
nyXF1+eLd5PDdDt9rQYfuYCPcNwHcHcplZzw8BHMPwfEuxnw9fnkxDcnL3If9sIZGIcZUg5ETORw
De13gfarYd7O9kiIvAY27gz7FMgAfMVvnAKYiVthWLIkkEGYT3cPmRof23dsVsbGSZbtBSe+TCuI
HxqpqgFf65e3oCi+/6To1Jyk4Tj+th7vvlH09PhBd4zsvZ8XQwKaTZ/RvSqtAZ/KAnpe3oKZISO1
pTIuVi0uukd2Y3zwRamtau+2OjE8rFt3dbka0A1SFCtLwPLhwoUpo0ZNLRyVOwXf2XFW7tP736zM
ndWxyr6gf9xoWveE+Y3c+x4vnDjh63scZ3ML76Q/PriefuJ0zrrrTgfuvfbvOMOWlEo/pT+ECx3n
PPLoXbOXLKET0nJ+OniwJjdtsXtk4KFnjVsy7rpn6OAieuhvT9DrxqLSKblrDaWL583DGXtewyPm
zX3gpeeKzs2n39EPuaxgfekhiDMflpFZGsL8Q8hx9/+Moetgp/IsvkKfd/8L23fg1vSyVF3TS4gQ
8ljsbYQYrYW5vrBKsqDV0qY+0NNQs2pPWPQUZiHhQN7o0XlvvGeGn/cEf/td9Cf6vXu/4IvbXZ9I
ludmZ42ib7mdRcUGA50ttO/25pJPPpSqq45YVqo5byLE1jHwg/awVQBLeJKOWrQw9TPdi8cKj9jp
VjoLP4Bz7UcKDbtLd3344a7S3Ya8gbfj57AJNmbP3T6QvpeRTK999SW9lpzB9ACySJVcFrbu6TWT
41BFbKvWDDqQQxDnfvj56WraE1txDO41feqkSVPL6T/hs0zcVnvn+dOffYXDDS4TvfbiRvqjyWVQ
+WZ6MgHulg1RyT4byYvu7UJP98dCYW0KpOJT9Dxcm9T1m80ZBXNaeM+pn0Ff8MC776/XjWTgMYIi
wPua1w1bYCTD3fTrx7mCHsWT7rtqufMz+5HPP3l3wORux4ROttRUriMzXsV0lJZK6769SGmr1jiM
bSs4X9KUZmTBE3EdFAPrKWa8ud8VBoGfzGbc8TmCqNYbgSosg6lh9V3dU7SEj6n4WIhw3TOYb+mF
tAHlNoCsgrXvAg6/7+56fUqH62sIHArLJ1ZZ+F+83D1L+DvNdp/nbJwWQt1Day8Jme7tXnaQPLzD
FFX317OZ1jXcukUA48dgWqjlRjjH/jqYvD/eSXfS907S9+gOqbr2DOla00tMrj1BIq5XNfA2xWM3
zLddbPJi/DVOh/zbjs9DIoJ5qFY7f2C2O1Bfc2nWYvUq8RRccCetVm3Zsmr1li2rcTK20aW0iu6h
j2G7eJzWXviG1mLxmwtYxG2pkT5BV1AjfgZPw9PxM6pv8ziVUSDjitUxIug5tN7NNwrDMIb64BKt
+xd9AU98w2S1gqLc579xu2vEvXSqxWgs13il1ZzXVrDLQVJ4PYNBbEPBeQ/ReO/fEZaFR7EdJ+E0
XL7/NdyKvkbrVm15aS0I0RE/hcsZe7SMLq2lj0+iW3UiCHK5TpUDeWKylMdkp4bs0l4I1dIJrOlt
A0NhLxgurCifOrV8GX1B0GP5x4V3p905qIo++nxMSQEZNqG0ZBxdRK+635Oq3/no8b292yxYRMdh
pz2P2+seyCkbQZ7uLOo9m5+unnKwW0Mt1QezcgJyeYiYaz02Ze7M3GnLz1RBBvtuIa1btOiy/c7Z
eXPuO7Qbi1ds56X19K2Bt2fmDklqFxrzftWP3w2IwymZWQXZqZldQvv+c9vpyxFAG3xE/Jzn3vpY
aiF+RJPoC3Q4i+/r2eI27lPgH30BTs/h1PVIH6opHnzYMmeuBeLlDD0Bn/8B/1r0+urVr5MFtYvo
Afp3PAAPVX3Tk+t1mm+zyJkEwV6MJ9MAWgxhsE3MZmEJsAMQ8tnpiYOOmP3DoS1x6ECc+dWXOPuL
r/AIQG7//jsKVdr1A+JQdoFT264v5fPDgZZZjesWPELVf2QF/id9kr5DD9EnoJUAPhoJn+lCjVuH
KRWEGuEE7YrPMBx1sP2XMrj9EdGCXN8Gz4E4jMFzKeIRfkEIql3jflioAJqspv7CE3vBLHbjcGiZ
aHb3Eb64bhGOupOl6q9rB9JTX5NDnr3lB7ogrUqBxBMcukro43a7j+qCztSsOdNkryTBZgkfp93f
xZ/u1S3/ycLlnMf3mBwHVCZQwseFCi+7j7rdQh965YxUeAZgdpENUo6q9xY4HP5h4sQnjtNH6WOf
4pMgxDG2hxR6c3q0M6mkJ/jeLDg0jlTWltATe/dyWgXiJSFPV8LHAsMxzocsvl1XQh/As3i85IAv
jxTnQJxHeFXCQ3EEKMJTuYTGeu9oQoSpppK8jIlzWWWUuNb17IHvsbR39oKybVllR8uw/gq+ljki
OWuppef97kXrSya/t/btnZ1G50RHY32nzt8ympVAsxrkb8liNMKrrCV8c6BvLQDd7sGsLPtrmcVS
Vmqz2ZLWmnddvrzLvDaJ7sXDv9ywZs2GjatXbxSqiybTHdQNnx2Ti9YCUpAZZCJ/B5nae8cnX8u8
KgByKPHetPtXrLg/84FBI5/JhpXjfUjV+pxKcSg9GdN3y7PPbonpR0907YoHQpkZjAd2VfdgrFYH
Mq15fmHhx9Uk6FtD/g0h3sJksP1z0pppu779dpf5uWVMkhKLhVQJ4366sLZ4Es7ABD4Zk2sPMWnY
pdnjQZGdXnbk1lSLQy/GkaTaQnzQ3arlkvkl1XbHOQdk4aP4Nixdwp3p36aPnVzRSogtmT8/KZle
6NsPauS2uA2Op28uL5lXYUWeWCOxIEcgowL4OmM1m4BHs1qVxGxLHoAD6UW6Z82anft1Qd8MTM6u
Q7VrSCFG2Tu2qLqgqeIScTZooodaXbENSxte54aqexZPKiReWyySATrZ+d13O6etSQINHaYnp7w6
fvTavFWPVxtt5aUmu31v0SScVHMdJ04qXl+rp1foWSUUtx0QV7mO6NatqFy97okV7Fc7qBJidynI
wKuv0Dg91NWqtbkkvMYXH6NVfgGBiT1NTuY3GeuKN/9N2OQeY8Mrl1s7hHd/ZaX7uC7IvaFo8iV1
rQKc+BTgbLQfehoPZ7PpXrHw+hpdED3JYevepKkctiWsbDzL6rT9vzbnzddX3z4xRZu3/czFbybd
r0N8ssr7RZjbuB6BSdiJZ9AgIZDOpjPpXl1Q7av4aXDvtfgY7a3O0/jj3HHOdEE/XWA4oeTVfQu+
wyJZ3eFwNXiCN1Svuqbes/cPEROHbjBtfo1WYTwsbaJRoFXxIyaZ4DV5cOXksufI+jLLpbPuMUK6
f6cOM6dvWO3+VEjfNX3js+7jYuG6qYV2jw2AZrM2CP43Nnh6qccGgI+ZQPX/dYBPq2u83MarrhHu
mm63T59ms03DEu5GT8LWu5Yex93JnJeee+4ldmFED9IL8DmIb8dB8Lmd2ZaOEasBN4/diHoGtYQT
6H1YcYpxWp9zlkMGKoX4XeverpPXeWUcMpAlIR66PB7G8Hjgec2b90CvFMFiI1RwQSYoAYwWLT+o
sVBFZnpSgbtXfYZIgzD46aqqa/IA8M/OF5squS15oFd+r7n3Mb7veO7O1pHdSJ+Q4FdfcNeKhTut
JiLB/KmQF6/A/GbqFnas3LRuYTtWsrl0/+hJ45PG3X7tpUsXjNX2wvfKphQOLxr08Ssnz45/C3Ll
5b59Y+N6RbdsEb7mpb9uDw/Hrfv3jx/Ut4+/b5e1L2x7uQvQbQd8p0mreK7hARUUMhgasLawdKPH
13Em3T4wfz298MaaNWukVfTNOkQjsgfWoVc/xCcwOLOasx4D37hPLGR5PRDkDmKFo7p7jqtPxJGP
4WTBv1VQAngbi42M54s278DbhZftE+nF6PtndgyPfHml0PP6mrXM3zDLsuKTgFOn1Sw4tBMefr0G
J1EXXSUW1tYQ3fU1AJcAsVUKcE1rm0Q8aOMm7L9pEx5Er9LnXtpI18CsWiK6RaH2+hoi1FLOO6Pz
IMxXa5uOPOBhOq6kj+PRHxzFo+E5n7509nP6kjBUCKfbcab7tHs/LqKr+PwQyLVLYT7PNBj+BWA1
2QzDIVAtt/oChB2XsOnh3aa8kcEtxEK3r3Dt+oDdT3wTP5L90oXVOQSirHGdYyZ290UhsPYuSDdE
LKxxV9ahGqGEwX9Bt4nxkGe6QQ0D60PkUOw53YTWgMHamsEL6s7suEOMf+ut7YaFAwcuNGx/6607
FmSNKjbmZi2wnNm6f9+KitOuFYf3bzkz9pH1zz7SvuMjz6x/dCzQOE874x26zvVn+K+9r+t8jf82
vBH9thrRgdG4nosQRrSBi174i2Hzs0YZjaOy5g/zZsQy9tH1zzzSsf0jz65/ZOyZLfsPr3Cdrlix
b/9WfpaEt0mpJI/tf3Ewc57ukezDkmUcC6q2IewD1KWUqc+NLVzk56vz/0tBbuV4w5oxhYsCdLqA
h0dnPUXyvs9NidcRohualV/fHFlXp9ZWupI2kSgZodY+yIxehNpQ7X+Q96dr/Qd4P8S38HfePw0h
vQ6Z70UeePIZ70/l8NPR3mbxePp5nuD9o6Ffh6Znqnh4reszHfqHcvhysQBDDYzTxUskRasRQ2Fn
lIrq6PZXWZGIPGsVPsXPCBvWHLYSsrHZMDcU5ur4b/baDowluPCLNX/965ovxEt41tmzGo7a0+Kl
uvulq15w7o2HGNxBgPNdu5ZeU2mBCsbKD0euzp/aasgPqKv61YgPhn28wfO8llW7OWBQCxPAer43
wef5WCjYMeCea1k/nQkYdMO3HSxiHprIl+1NcC0CDaVjgexDW3S+aJ4koMd8BqDBujRkFfqjLWQE
WgXXcnIAdYPxA0IVKhLcqBieVcJzEBECGgfXEbiWwjUHrjy4HoHLob3b4ZoqnEEfwOViODyX2BvN
94lFs6VlqIU0F22U0tFEqQZtFL9RL+krNFGnQxuFV9hVt1J6HPpXoI0+t6GNrF/XBeBTtefDAN8H
3SN+Dbg+gTbg9PkODZCWoHBpQN0l6XaUx2RhPMNzHtDfRdh3VVbCvuAEypG6o0oxmT/zxP9BOSQU
5kFbUlClMJNddQfEQ2rbZyFayfrFK+o8BkeWwHsGmkruRO1g7DHxVdRRtx4liOtQR2iHiH05ri+A
/nn25PIDXUaL4WS0OV3Aw3ldidNZP/A3G6Haz8FcIdqnL8TQfPQPWKyseC6uxDvxZ/iaIAvthEih
v2AU5gubhK+IL4kns8hfyIdiG7GHmCCOEaeJ88XXpChphHS3tFX6TLqma61L1k3Rlevu063Vbdd9
qLvk08Un2ecun5d9zvtQ3zDf233H+d7lu8x3k2+V7/u+n/l+30Jo0aZFZou5LTa1+FQOkPvKdrlS
3ip/IJ+Xr7WMaTmh5QMtd7b8ys/XL9mvzG+Z33q/d/y+8Nf5d/HP9Z/i/5j/Pv/3/T/x/5f/Zf/a
AN+AoIBuATEBqQETuIdaSDbqhWbBqiJAVZLAPFpi59y+7PtFqAMsfB4/fgrHaG2MgvGPWltAotBW
axPUQcjT2iK0n9faEvITPtHaOtSOeOB9kZ4UaO2WqDNZq7X92zzbo1ZrB6D+Q0St3Rq1HDJKa+tR
wJA57NtJIvu2QF9OnbUxug2/p7UF5Cv4a22C+gudtLYIbYvWllA7Ya/W1qG+wjmt7YvCSF+t3RLF
kxKt7R8RDzGrtgNQ2eBKrd0ahQwZpLX1qNOQySgJ2ZAdvMgB2ZV9O8iFFNilFKOe8IwBb+qLYqFV
BBAKGg4wLuSEy4FMyIAsKAp6M5AV4KOhlYjK4aNA/vTgcvI3EzxNMGcG3I0AKf8MqgPqqRYApRlA
axrMsQI048MAc34ZxWRoTYN5Y1AFQBQDrIFjM/EZBi6RAliscLcDTBHgNQOcAvNtQN3Ax2AXkmSz
z3aYS8tcSo/inkoMVHVK0WxluNnldDlMBkuUkmEtjlYSy8uVPAblVPJMTpNjhskYLd8wdQCbWmCY
YZlms5Yqww1lN5mYbJpmGFOhFJcZrKUmp2JwmBSzVbFXFJWbixWjzWIwW4GzxiLmcwGZcElccewL
YFauFiOAqgjzDVankmSzGk1Wpwm6hwNkORsfbis3/hKESsPUZlErfxDCMdzKTrCNjVsuBmzNvkuH
xpgcTrPNqsREx/ZvTNdD9UaavZvSZCTrKfZuToQSjkT1OpcWEx6GS2xWMKILfAJxz3SBX8WjPvAx
ajhmAI5omGuDpwN8zcTxObhXRgNeE8xBZS6XPb5PHyMgnVER7bRVOIpNJTZHqSnaaoLhVC8OPF7s
iaQb45WNMWFNPLpMIKwNzQRYFku/T4QwTGkwMhtgyvhMM4zZuVwuzbQl0LZxbhI51hlNNNlUjoYM
UNEoA9xMGhk+zcmueosBWt5auzEXyeAKv/4j/6z89vtn1ebt3SCzGUZk3nLxHuaFFq7r6dBnAwv8
O16YZLkcn4Vja4g7M+epjI+ZNLlKORWrZvUoze6qtVRqqo+p/h7F+bJx61v5fLsW2yoFG2B1aT5m
1rzAwHGompY1nC7ORVN/KuZwzA9V7B4MDFrlXfVlTzJg1grz8pIwbjkDTxjs6eR8FcMcgyafzKOg
GDzUwrG4+IhHPyXQKtciqUc9jw0UWDJk/LvAf1XvZxQbdMJ67DxqjEChmM/2cGPkEri4rxXBqIuP
qjTkW1CI0qK5GDir4FhUnczkPlDGs5JL04yF93lL5JHB0cgrVW4ruA6jvKzD2hZuT9XWslcGccLs
qJvIEVUvZx+eQRSOWY0HFbdZ02pj699aao/mVG7t9R7t4nw1eF2DRDO5Piw/i4InGkp4VrdqEpq8
KBr5ndGI4k+miWkAUczxqTAe+5XwJUnNbB4LFWtLl7neHk5YWVh0Fmjcse9823hmaLCBdy5q0MCN
mcAK8C4tGpyNYD2x0qAx7xzgPU/hMhs45zLPzY19TdWGupYYbmFPG18FFc32Fv5syB8/xxYuvhKx
ldWgSRTdSFO3mst0MltbW1TqTOclnEej5knl3E8d9T0qp0ynRi+be3udZwU18BXRzHNGOX+T6yUy
ck6Zvaxe2ihttK6qlDw51MC9R/VdD42m+nH+W5k8XMqaBA0eZuA2+vkcNKbTVB/N8Ral2buczzPf
JJvL9dZx8Dxr4HmlAa+nx1nvkZ54abp6mLQ8Z+JSeCjN5FIZ+fywZtbDsHq5m86QYcyz2oZ5eZka
M5lN1pciHu82L14rtDjw+MkMGDU3ozET7INd2hrDoO3wUVcvA8+opvoZ3nZXefb0yM1GShnP8Ap/
OjUeTdyTbuYnnlzXXO428pVALbG99dWcVmUvzXnb8NfGqlMr5BVNEk+0eSKJVQ7l9bWHQ5vRGKOd
e/R0uJdqFlPXQ+ZVcn1W/SMz1c2lKtJixKWthyX1mkpHKZxODsqGN0YnB94K0FioI/P4WAb0KVDH
5cHIGHhjf1mUzO2SyEfYeBiPxrHQZhhz0GiOS8WRB3eGezz0MNwKf2dvIwE+G3CxuSloHKeRAtjy
gbMcaDPcWdCbCc8UDY7NSIKe0fDO2mmIVaEqPfb3TQU8dtg8xovKaQH0N1BtzFUGp+jhLAve8gB/
ujbK/pYqg+Nj/Efx+oi1szU+Vc3lcexMRwwzw5kEHGXyN9Y7Gp65AJfP9ZnIZVa5zeYypMK4KksK
50C1hMpREv+brfEcgv01VwHXAqNUoEFGcTsyeZL5fEZ1JIdSOcvRrMzaDViiNV2qfDD9j6mnnM/l
z4SPwuUv4H8vxmyTCPg9eD2+k8YxML5lro3RXL5EroccTmE4h2NaZPrMrPe4PC+rJHF9MbsxzpM5
pUSukfxmJfFg87ZOc94h11NI4/KlcE1lcuh80GMKwGfU96j+mMFlTdJ0reJU/V71iUwv7SZxGZll
RwHVFM2nErnuGkvB7DSW898ghWqBRO2e5KWzButna9b18FPAKRc0o5WxPBZTOFQit3V+fYyk8vjN
0jgfXe9hDTlgtOafOfWcNdavJ448cD8nd6i4PLQbWzCZ+1OmxmF+vTZUCPkWeNXclQLrWjHf57jq
83bjldu7amyoRr3rziivXOtdCahZOI3DWprANfSquyV1zWrY63jXbs3tsD27Y7WW91S9DdWHmrsr
6g+2PFWvkdfnag3orK9KbLwOtNVXJjP5aMOabtfOTmyN9nmMsoGv/VH1tDxrUQMuta408GqBUXM2
o82br1DyDTtDO1/vVSozedulVSZMvgoNlvXf1WQ37Dn/udEGSrM28MjSXOXgrX8Ht7dd20uZuYZZ
PRmt4XUgz76sQSdMA+q5m6WJ1Ru8j2GLR01PFZgOSr04N3Jdy0g9w2M0ZZ6vPGdc//lTp9/7VP2/
6TxIbnQe1LTy+uPOg+Rmz4OUP/k8SP5Z50GNK/liL54azjo8kD/vBLW5Exb5P3aupNxwriT//3Ml
r3OlhhOG/zvPleRGK+x/7lxJbma39t9wriQ3e67UINGfc64k3+K84M85V5LRLz1Xavit0+95rtQQ
b43PlW62+t78dEndn6uVxH/b6ZKMGp8uNX+68eecLsm30K7ipcH/7lMmmfvYjdXMn3/KJP8XnzLJ
TU6ZGva6f+Ypk/xvT5mUP+2USf4Fp0zKH3bKJHMdjAGsIzi3qrYTYfzPOzuSm7X5f+rsSL7h7Ej5
j50dyTc9O2o4A/rjz47kX3B2dCu8f+zZkSez3nxFufHER/4VJz7epzS/54mP/JtOfG7cs/26Ex/Z
68TnVucOv8cJjesG/Amo4aRB5nTYWzRCqfwLWuzLdOzrePXf4FN6OE0mpchUbpvZM1r5GV+9i1bS
ymfby5yK2WK3OVwmo1LisFmURIdphvYlMA8N/lW/CvWrft5kZLmB+hiTw6CorNV/X1Dufcsf+cZv
Fv7sLyUqTSibnbJBcTkMRpPF4Jiu2EqaYpHlXJPDYnbyr9eZnUqZyWECWqUOgxVEjwLZQSyYBhpz
lJqiFJdNMVhnK3aTwwkTbEUu0JgZVGBQioFpGSBdZSaPnoqLbRY7gDMAVxlgBy2zb98pPcK4SsJ6
AjKjYnA6bcVmA9CTjbbiCovJ6jK4GD8l5nIwUg+GkU9Q8m0lrpmg/rCenBOHye6wGSuKTRyN0QyC
mYsqXCbGg9xoQhSYubi8wsg4mWl2ldkqXMCMxawRYhQcqioBbYUT4Jk4UYrFxKSWuYM4y6K8aEQx
mn1sDsVpAjsAtBlY1cRvQpoxB2jtTNEuWVUdJzSzDBzrhgnMDCUVDisQNPGJRpvitEUpzoqiaaZi
F+th8pXYysHZmEDFNqvRzORwxstyAaAzFNlmmLgEqhdxBuqdwGpzgRmcai+zir3BA9QxxVlmKC+X
i0ya1oANiBJDIzltVvALh2KxOUzNiq24ZttNJQYgFK0y1XjUYpgN0QLTjeYSM3M0Q7kLXA8agNRg
NHLJVdWxADU4gK+KcoNDZoSMJqe51MrZKFVjFSYxDzUUAxInm+Hhx9mUEkMpAwGuMEN58wi0OR4+
GrABe9by2YrZy81lJo7DxP6DmhyWNZxMkcwunvAwgc+ZHHzSTJvD6FTC6uMwjNH2DMhhLGzDuMrA
MplavBSZIJIY1gqwAdPJDJu5njHTLBdEjGKw2yG8DEXlJjagyg6YWUNuMEqZwaWUGZyA0WRtpBPm
dQ3ebVQqrEaN4QZWZc6cKuGtrOq0lbOo5mZjRjIo5Sx7QKx4AO2G4umGUhAM4tBqk5mr/jKnakQK
EhawaCovYUylpyipOdkFSn5OasHYxLwUJSNfyc3LGZORnJKshCXmw3tYlDI2oyA9Z3SBAhB5idkF
45WcVCUxe7wyMiM7OUpJGZebl5KfL+fkKRlZuZkZKdCXkZ2UOTo5IztNGQ7zsnMKlMyMrIwCQFqQ
w6dqqDJS8hmyrJS8pHR4TRyekZlRMD5KTs0oyAacwFyekqjkJuYVZCSNzkzMU3JH5+Xm5KcAjmRA
m52RnZoHVFKyUkAIQJSUkzs+LyMtvSAKJhVAZ5RckJeYnJKVmDcySgFkOSBynsJBooFLwKGkjGGT
89MTMzOV4RkF+QV5KYlZDJZpJy07JytFTs0ZnZ2cWJCRk60MTwFREodnpqi8gShJmYkZWVFKcmJW
YhoTx0OEganiNKhDZhPSUrJT8hIzo5T83JSkDNYAPWbkpSQVcEjQPWgik7OblJOdnzJqNHQAnIdE
lDw2PYWTAAES4V8S54yLnw3iMjwFOXkF9ayMzchPiVIS8zLymUVS83KAXWbPnFTuAaNBn8x42Rq/
zEas70bvACg2WxMwOSUxExDmMzagQ24EC96VMqvYZHcx39aCW02NPI2quTOKe62aBMCF06wQuGof
b8KyBJHFVx01uzUs2Gw5jlJTL08f4N0VTi31GmeYIAM6WSqxOWQbSyYzzU4e6bAEWmzqmqc4DeVA
DGaxKOJQkCsN5TDNWc9mo4CSPYuh3WGGKTMdZhckE8VQAb0O813aMuzQlikugdIgAaPSkBxU/h0m
px1WKfMMU/nsaIB1sLWMc2K2ltgcFk10rr5iV7ynVHAppRy50eaSbY7SaEWWecX1m0unn/tHGb9P
HSSrdZDya+oguaEOUn5lHSTfWAdpSb6YY3J61oxmCtSGgkX+LbWS4qmV5P+OWklW7fCH1UqyGrC/
qVaSf8daSW6olZRfWSvJjeqCX1EryTerlZSfXyvJXrWSd/g2KpdgPYck8XuVS7JWLim/qVySG7HL
942/d8kkW23Kby6Z5N+1ZJK1kkn59SWT3LRkUn5NySQ3WzIpv6RkkgsSx2SNyGFsJ6b/qupIbpD8
t1RHsqc6Un5LdSR7V0fKr6qO5GarI+W3VEfMWRsFSn3hI9+08FF+QeEj37rwUX5G4SPzwqdx7fDv
CxqXBz6BFw1yNDyif8vfDPbh53bT4erDz86M/Ld60fz3q3boa/zbwlv/hWGfmebp5j5mSFazou1l
9j5axrzZ33J6/7UmuvXfdTb9W07t/+pQN5/9PyVu/Em8R1iIIxFFBEcgPdy74VDQjYS7oRp4C0ch
cA/T+sI4HGsTrPDxrmg33LsAYYI789FOqD3cO6IucO/Ae9rzezt+b8vvIfwejINQAGAN5m+sTXAg
b7fh91Y4AM2D8Vb8jbUJ9sd+6C/Q58/7/NE+JGI/3BKNhz42QuC+EPpaYhlFQh8bIXBPgD7WQ3AL
PtOX332QH7+zGbptT0ZLiYFYx+WS+F3kUIRLJPAezO8ooW4eqbuDUEpqr0dJtZRcjyI1lPx0LU36
aR65lkZ+rCFXKfmBku8p+d/d5Aol31FymZJvu5BLlFy8IEsXKbkgkwsJ4jfnZembGHJeJl/XkK+W
hkhfUfJlDfmihpyDl3OU/IuSs5T8DyVnKPmcktOUfFZDTp1sJ50ykpPtyIk1XaQTRvLp8Qjp0xpy
PIJ8cjRC+qSGfPxRkPRxCPmourX0URCpbk0+PNZS+lAhx1qSfwLEP2vIUcB/NIL843E/6R/h5MgH
QdKRSPLB4TbSB0HkcBvyPgy/35m8F0T+fmi39HdKDh2cLB3aTQ4tFA8m1L0bIR2cTA4miO9GkHco
edtI3nqstfQWJQc6kTcp2U/JvjfipX015I1XOkpvxJO9ezpIe2PIniq9tKcDqdrdSqrSk927/KTd
rcguP/I6EHudkp2U7Agmr7Uhf6NkOyV/pWRbW/Jqe7I1hGwBPFtqyGZ4bK4hrwD8Kx3Jy/B4eR55
iZJNkWQjJRsoeZGS9ZS8IJN1lDy/NkB6npK1AWRtgvgcKOq5GrIGpqzpQlbDY3UNWQXCr+pEnqXk
mad3S89Q8nTlZOnp3eTphWLloxFS5WRSmSCupOQp8I6nKHkymqyAiSu6JNSRJ2DqEwp53I8sh67l
I8kyeCyjZCnoYWkIeaw1eTSCPELJEkr+QsnDlDxEyYOUPHB/hPQAJfdHkPsouZeSe2LI4hXkbkoW
UbKwPVkgk/mUzKNkLiVzashdNWQ2JTNnrJdmUjJjPalwdZQqaoirI3HWEMc8cicldluUZIsi1hpi
qSHlNWQ6JdMoMVNSVuwnlcWQUkpKYojJKEsmSowyMSaIxUWyVOxHimRiKAyWDCtIIdZLhcFkqkym
UDKZkknwPomSiRM6ShMpmQBvEzqS8ZSMqyFjKRkD7wl1YygZTUlBF5IfRPJGtZfyasgoGBjVnuTm
tJdya0hOtl7KaU+y9SSrC8kcGSRlBpORI/TSyCAyIiNAGqEnGQEkvYakpQZJacEkNYik1JDkpAAp
uRVJCiDDEyOk4TUkEXAmRpCEYa2kBEqG3REgDWtF7gggQ4f4S0NDyBB/MthI4ikZFERup2RgIBkQ
10EaEEHi+gdJcR1I3D6xv+wv9Q8i/ReKsTF+UmwQiU0QY/xIv77rpX6U9AX8fdeTPn4kOpD0joqX
eteQqOAIKSqe9DKS24ykJyU9gkn3tnqpexcSqZCILqRbOCigV7cuJFxPwpC/FFZDQluR0ARRCSJd
ZdKlC+ncqb3UOYJ0ahUodWpPOu2EnLFU7OhPOrQfKXWYR9oD0fYjSTtK2upJCFALqSHB0BccQYKM
JFBP2lCih3c9Ja2NpFVAa6lVIGm1TwxoTQIWiv4w4l9D/GJISxCtZQhpuVCU/YmcILagxJcSH0p0
kizpKJFkIiWIYg0hRiLALIFC9vKXsJ4gf4J3YuO9S3Cv/zd+0H+agT/wpzP6P2rOWosKZW5kc3Ry
ZWFtCmVuZG9iagoyIDAgb2JqCjw8L1Byb2NTZXQgWy9QREYgL1RleHQgL0ltYWdlQiAvSW1hZ2VD
IC9JbWFnZUldCi9Gb250IDw8Ci9GMiA2IDAgUgovRjMgMTMgMCBSCj4+Ci9FeHRHU3RhdGUgPDwK
L0dTMSA1IDAgUgo+Pgo+PgplbmRvYmoKMjAgMCBvYmoKPDwKL1Byb2R1Y2VyICj+/wBtAFAARABG
ACAANwAuADAALgAwKQovQ3JlYXRpb25EYXRlICgyMDIxMDEyODEyMDA0NyswMScwMCcpCi9Nb2RE
YXRlICgyMDIxMDEyODEyMDA0NyswMScwMCcpCj4+CmVuZG9iagoyMSAwIG9iago8PAovVHlwZSAv
Q2F0YWxvZwovUGFnZXMgMSAwIFIKL09wZW5BY3Rpb24gWzMgMCBSIC9YWVogbnVsbCBudWxsIDFd
Ci9QYWdlTGF5b3V0IC9PbmVDb2x1bW4KPj4KZW5kb2JqCnhyZWYKMCAyMgowMDAwMDAwMDAwIDY1
NTM1IGYgCjAwMDAwMDE0OTcgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAzMTAxOSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAwMDE1
IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAyMjMgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMTU4NiAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAx
NjQ3IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDE3OTcgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMjgyOSAwMDAwMCBuIAowMDAw
MDAzMjI0IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDMyOTIgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMzU5OSAwMDAwMCBuIAow
MDAwMDA0MDE4IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTYyMzAgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxNjM4OCAwMDAwMCBu
IAowMDAwMDE3Mzk4IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTc3OTQgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxNzg2MyAwMDAw
MCBuIAowMDAwMDE4MTgxIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTg1ODkgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAzMTE0NiAw
MDAwMCBuIAowMDAwMDMxMjc0IDAwMDAwIG4gCnRyYWlsZXIKPDwKL1NpemUgMjIKL1Jvb3QgMjEg
MCBSCi9JbmZvIDIwIDAgUgovSUQgWzxhZjhlMTRjNTcwMDdmNTY5NzllYmIwNTNhYTA1ZDk3Mz4g
PGFmOGUxNGM1NzAwN2Y1Njk3OWViYjA1M2FhMDVkOTczPl0KPj4Kc3RhcnR4cmVmCjMxMzg0CiUl
RU9G

--b3b6000195f9d5409accdd52223355d4--

Šindelková Iveta, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 přílohy

Vážený pane Wójtowiczi,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace ze dne 28. 1.
2021.

 

S pozdravem

 

Mgr. Iveta Šindelková

vedoucí oddělení veřejných zakázek

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Odbor majetkoprávní a veřejných zakázek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

tel.: +420 234 811 620

e-mail: [2][emailová adresa]

[3]www.msmt.cz

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.msmt.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Wójtowicz prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.