Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Václav Dostál prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Čekáme, až si Václav Dostál přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Václav Dostál

Vážení,
žádám Vás o sdělení následujících informací:
Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu
název příjemce dotace, výše dotace,datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Informace doručte na mou emailovou adresu.
S přátelským pozdravem,
Václav Dostál

Ministerstvo zemědělství

1 příloha

Vaše zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zaslaná na adresu elektronické
podatelny MZe ([emailová adresa]) byla jejím poštovním systémem dne 1/28/2021 3:18:18 PM
přijata a pod číslem 2021012815181827154 zařazena do fronty ke zpracování.

V příloze Vám zasíláme protokol o přijetí datové zprávy.

Tato zpráva byla vytvořena automatem elektronické podatelny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Na tento e-mail neodpovídejte, pro komunikaci použijte adresu [emailová adresa]

Ministerstvo zemědělství

2 přílohy

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 6511/2021-MZE-10041

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Václav Dostál prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.