Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
dle informací z KK GRADA mám zjištění, že jste dne 7. 9. 2016 obdržela jejich písemné sdělení ke spolupráci školy s tímto nakladatelstvím. Jelikož v soudním spise č. j. 19 C 89/2017 (list. č. 501) nesprávně uvádíte, že dle vašeho vidění soudního sporu byla na začátku sporu s žalobkyní stížnost ze dne 22. 9. 2016, pak podotýkám, že tomu takto nebylo a spor se odvíjel již od VAŠEHO nepochopitelného vyslovení ZÁKAZU spolupráce s knižními kluby, pak je na místě požadovanou písemnost zveřejnit a prověřit, zda garant školy byl "zlatokopem", jak jste vedení města podsouvala, či se obětoval pro dobro žáků a přízeň rodičů k této bohulibé spolupráci.
Dále je žádoucí uvést, pod jakým číslem jednacím bylo pro dokazování stěžejní sdělení KK GRADA základní školou zaevidováno.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Milena Medková - ZŠ Křižná, Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

1 příloha