Žádost o zpřístupnění kopie rozsudku

Dotaz byl odmítnut Okresní soud v České Lípě.

Vladimír Bartoš

Povinný subjekt: Okresní soud v České Lípě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci o možnostech zpřístupnění ve Vaší spisovně archivovaného rozsudku Okresního soudu Česká Lípa ze dne 24.2.1977 spisové značky 2T1014/76, který se týkal trestní věci již nežijícího mého někdejšího příbuzného Karla Duška, narozeného 7.11.1938 v Nezdicích (okres Klatovy), bytem Zákupy ul. Gagarinova 327.

S přátelským pozdravem,

Vladimír Bartoš

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o
zpřístupnění kopie rozsudku" s evidenčním číslem
10788ccc-b7ca-4836-87f0-1f23834e5d4c a s běžným číslem 39808/2016 bylo
doručeno dne 01.09.2016 00:01:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v České Lípě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Koppanová Zuzana Bc., Okresní soud v České Lípě

1 příloha