Žádost o životopis vedoucí odboru OSPOD Praha 1

Dotaz byl úspěšný.

Jana Volhejnová

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí životopisu vedoucí odboru OSPOD Praha 1 a informaci o jejím vzdělání,

S přátelským pozdravem,

Jana Volhejnová

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Vážená paní Volhejnová,
v příloze je odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb.

(See attached file: odpověď I 22-19.pdf)

S pozdravem

Ing. Milada Bálková
výběrová řízení - vedoucí oddělení

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Kancelář tajemníka
Oddělení personální

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 475
[[1]emailová adresa], [2]www.praha1.cz

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
2. http://www.praha1.cz/