Žádost o zaslání vydání rozhodnutí

kohlerová olga vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 7

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Instituce by měla/musí odpovědět poštou na tento dotaz.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Žádám o zaslání vydání rozhodnutí Městského soudu ze dne 18.08.2022-29 CO 243/2022, a Obvodního soudu pro Prahu 7. 5 C 442/2015
Ve věci nezaplaceného odvolání.

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
vydání rozhodnutí" s evidenčním číslem
7c698428-0c39-4573-820d-ff69f7a572bf a s běžným číslem 26858/2022 bylo
doručeno dne 31.08.2022 15:33:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 7

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vlková Barbora, Obvodní soud pro Prahu 7

2 přílohy

 

 

V příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz, který je evidován u zdejšího
soudu pod sp. zn. 11Si 159/2022.

 

Upozornění:

Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny
pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem,
informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a e-mail prosím vymažte.
Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv
užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.

 

 

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
vydání rozhodnutí" s evidenčním číslem
7c698428-0c39-4573-820d-ff69f7a572bf a s běžným číslem 26858/2022,
doručené dne 31.08.2022 v 15:33:52 a ověřené dne 31.08.2022 v 15:36:33,
bylo přiřazeno ke spisové značce "11 SI 159/2022" a ke zpracování dne
02.09.2022 v 07:29:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 7

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, žádám vysvětlení k Č.j. 5 C 442/2015
Od Obvodního soudu, jsem obdržela pouze Usnesení č.1 ze dne 3..března 2022.
Soud vyzývá ,Ing, Kateřinu Hyan, aby do 15 dnů zaplatila poplatek k odvolání ke spisu č.j. 5 C/442/2015..Výzvu převzal pan Ing. Mgr, Tomáš Vítek, dne 10..03..2022
Výrok proti tomu usnesení není odvolání přípustné! Paní Mgr. M. Vodičková

Usnesení č.2
Usnesení ze dne 2.června 2022 5 C/442/2015
O zdržení zásahu do vlastnického práva žalobkyně a odstranění následků tohoto jednání.. Odvolání Obvodního soudu pro Prahu 7,podle zákonů o soudních poplatcích v plném znění zastavuje! Paní samosoudkyně Mgr. M. Vodičková
Dne 07.07:2022, Odesláno k Městskému soudu k opravnému prostředku.
V minulosti jsem podávala odpor do podatelny Obvodního soudu pro Prahu 7 v řádné lhůtě.
Přesto se odpor ztratil. což následovalo další průtah v řízení. Mě stál advokát 10 tisíc, aby chybu soudu odstranil., Sdělení soudu, že chybu udělala jistá paní Beranová a byl s ní ukončen pracovní poměr, ale z jakého důvodu paní Beranová ,odpor odstranila, na to jsem odpověď nedostala!
Usnesení č.2 neobdržel, ani právní zástupce, R. Nigrini.
Uloženo ve spisu !
Hodnocení paní soudkyně, Mgr, M. Vodičkové, jsou jedny z nejlepších. .Není možné, aby paní soudkyně se dopustila. v č.j. 5/c 442/2015, takové neadekvátní chyby.
Žádám o prošetření ve věci nezaplaceného poplatku.
Žádám o zaslání Usnesení ze dne 02.06.2022 ,Mgr. M. Vodákovou.

Děkuji, že opětně nedojde k průtahům v řízení, věřím, že žiju v právním státě!
Vyjádření pana soudce, pana Mgr. T. Mottla ,Městský soud Praha,
Soud žalobu v celém rozsahu zamítl, jako nedůvodnou! Dne 08.12.2021.
Děkuji , Köhlerová Olga

.

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Obvodní soud pro Prahu 7 k vyřízení mé žádosti 'Žádost o zaslání vydání rozhodnutí'.

[ ZDE UPŘESNĚTE DETAILY VAŠÍ STÍŽNOSTI ]

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/zadost_...

S přátelským pozdravem,
Köhlerová Olga

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Žádost o
zaslání vydání rozhodnutí" s evidenčním číslem
34833b79-4a8b-4f3c-8773-9894cf3dfce7 a s běžným číslem 27373/2022 bylo
doručeno dne 05.09.2022 17:08:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 7

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Žádost o
zaslání vydání rozhodnutí" s evidenčním číslem
34833b79-4a8b-4f3c-8773-9894cf3dfce7 a s běžným číslem 27373/2022,
doručené dne 05.09.2022 v 17:08:02 a ověřené dne 05.09.2022 v 17:10:17,
bylo přiřazeno ke spisové značce "11 SI 173/2022" a ke zpracování dne
14.09.2022 v 13:06:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 7

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vlková Barbora, Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

 

 

V příloze zasíláme anonymizované rozhodnutí k Vaší žádosti o informaci dle
zákona č. 106/1999 Sb., která je evidována u zdejšího soudu pod sp. zn.
11Si 173/2022.

 

Upozornění:

Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny
pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem,
informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a e-mail prosím vymažte.
Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv
užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.

 

 

kohlerová olga

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Žádost o
zaslání vydání rozhodnutí" s evidenčním číslem
1275c93d-081e-4c31-b20a-e67b1bb48757 a s běžným číslem 33084/2022 bylo
doručeno dne 16.10.2022 21:57:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 7

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Žádost o
zaslání vydání rozhodnutí" s evidenčním číslem
1275c93d-081e-4c31-b20a-e67b1bb48757 a s běžným číslem 33084/2022,
doručené dne 16.10.2022 v 21:57:43 a ověřené dne 16.10.2022 v 21:58:34,
bylo přiřazeno ke spisové značce "11 SI 173/2022" a ke zpracování dne
19.10.2022 v 14:08:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 7

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.