Žádost o zaslání usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 2. 2017, č. j. 69 Co 21/2017 - 250

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání kopie usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 2. 2017, č. j. 69 Co 21/2017 - 250
byť jen v anonymizované podobě.
S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 2. 2017, č. j. 69 Co 21/2017 -
250" s evidenčním číslem e54cbf29-b203-4a69-aaff-13ecfecfdde3 a s běžným
číslem 20566/2019 bylo doručeno dne 21.01.2019 11:00:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

3 přílohy

 

 

Odesílatel :         Městský soud v Praze

                            Spálená 2

                            112 16  Praha 2

 

Adresát :              Mgr. Iveta Zouharová   

 

Adresa pro doručení:   [1][FOI #7633 e-mail] ??

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
 Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7633 e-mail] ??