Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vlastimil Čep prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o zaslání spisové značky sporu mezi Ministerstvem Obrany a společností PyroTechnology

Čekáme, až si Vlastimil Čep přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Vlastimil Čep

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádost o zaslání spisové značky sporu mezi Ministerstvem Obrany a společností PyroTechnology

S přátelským pozdravem,

Vlastimil Čep

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
spisové značky sporu mezi Ministerstvem Obrany a společností
PyroTechnology" s evidenčním číslem a7289520-31ef-4b0f-93ff-720fb80835ce a
s běžným číslem 36604/2019 bylo doručeno dne 29.10.2019 11:47:32.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
spisové značky sporu mezi Ministerstvem Obrany a společností
PyroTechnology" s evidenčním číslem a7289520-31ef-4b0f-93ff-720fb80835ce a
s běžným číslem 36604/2019, doručené dne 29.10.2019 v 11:47:32 a ověřené
dne 29.10.2019 v 11:48:08, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI
323/2019" a ke zpracování dne 29.10.2019 v 13:10:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Janča Vratislav Ing., Okresní soud v Uherském Hradišti

2 přílohy

text v příloze

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vlastimil Čep prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.