Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kateřina Řeháková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o zaslání rozsudku 9 TO 191/2018

Čekáme, až si Kateřina Řeháková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Kateřina Řeháková

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.žádám o informaci rozsudku .č.j.9 to 191 /2018

Vážená paní, vážený pane,

S přátelským pozdravem,

Kateřina Řeháková

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
rozsudku 9 TO 191/2018" s evidenčním číslem
b2bf519c-e6a5-4806-bed5-e229b9fe8d52 a s běžným číslem 52691/2018 bylo
doručeno dne 30.05.2018 14:30:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vacíková Hana, Krajský soud v Plzni

1 příloha

Česká republika - Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň 

tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: [1]Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail],
IDDS: yaraba4

Naše značka: Si 150/2018 Vážená paní

  Kateřina Řeháková

Vaše značka:   Jáchymovská 232/77

Vyřizuje: Mgr. Bc. Renata Brabencová 360 04 Karlovy Vary

DNE: 12. června 2018  

 

Poskytnutí informace

 

Vážená paní,

Krajský soud v Plzni, jako povinný subjekt, obdržel dne 30. 5. 2018
prostřednictvím emailové schránky Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), jejímž předmětem je poskytnutí
rozsudku, č. j. 9 To 191/2018.

 

K Vaší žádosti Vám tímto sděluji, že výše uvedené rozhodnutí vedené
zdejším soudem, pod č.j.   9 To 191/2018-406, ze dne 29. 5. 2018 není
prozatím doručeno účastníkům řízení, resp. obžalovanému. Jakmile bude
předmětné rozhodnutí obžalovanému doručeno, bude Vám v anonymizované
podobě poskytnuto.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Bc. Renata Brabencová, v.r.

pověřená vyřízením žádosti o informace

 

 

 

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Vacíková

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

2 přílohy

Česká republika - Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň 

tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: [1]Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail],
IDDS: yaraba4

 

Naše značka: Si 150/2018 Vážená paní

  K. Ř.
Vaše značka:  
Vyřizuje: Mgr. Bc. Renata Brabencová  
DNE: 21. června 2018

 

Poskytnutí informace

 

Vážená paní,

Krajský soud v Plzni, jako povinný subjekt, obdržel dne 30. 5. 2018
prostřednictvím emailové schránky Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), jejímž předmětem je poskytnutí
rozsudku, č. j. 9 To 191/2018.

 

K Vaší žádosti Vám tímto sděluji, že Vámi požadovaná informace je tímto
poskytnuta zasláním opisu Usnesení Krajského soudu v Plzni,  č.j. 9 To
191/2018-406, ze dne 29. 5. 2018 v anonymizované podobě.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Bc. Renata Brabencová v. r.

pověřená vyřízením žádosti o informace

 

 

 

Příloha: opis anonymizovaného rozhodnutí

 

 

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Pavla Tremlová

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kateřina Řeháková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.