Žádost o zaslání rozsudku

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

žádám o zaslání anonymizovaného rozsudku ve věci 9 T 4/2014. Informace žádám poskytnout v elektronické formě.

S přátelským pozdravem,

Karová

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
rozsudku" s evidenčním číslem 98e7e5d8-ad66-4ce4-b2ed-d512474d0dcb a s
běžným číslem 20077/2022 bylo doručeno dne 20.02.2022 13:46:53.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

_KS HK - podatelna, Krajský soud v Hradci Králové

3 přílohy

 

 

Odesílatel:                  Krajský soud v Hradci Králové

                                   Československé armády 218

                                   502 08 Hradec Králové

                                  

 

Adresa pro doručení: [1][FOI #9268 e-mail] ??

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9268 e-mail] ??