Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Buzek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o zaslání rozsudku 10 T 29/2022

David Buzek vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Karviné

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si David Buzek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud v Karviné

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o zaslání kopie rozsudku 9.5.2022 vydaného ve věci sp.zn. 10 T 29/2022.
Rozsudek prosím zašlete na e-mailovou adresu [email address].

S přátelským pozdravem,

David Buzek

Okresní soud v Karviné

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
rozsudku 10 T 29/2022" s evidenčním číslem
fdb18c29-2e39-452d-a6c5-bd5164c1be48 a s běžným číslem 1199/2023 bylo
doručeno dne 04.01.2023 12:44:27.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Karviné

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Karviné

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
rozsudku 10 T 29/2022" s evidenčním číslem
fdb18c29-2e39-452d-a6c5-bd5164c1be48 a s běžným číslem 1199/2023, doručené
dne 04.01.2023 v 12:44:27 a ověřené dne 04.01.2023 v 12:51:33, bylo
přiřazeno ke spisové značce "10 T 29/2022" a ke zpracování dne 04.01.2023
v 14:21:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Karviná

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Karviné

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
rozsudku 10 T 29/2022" s evidenčním číslem
fdb18c29-2e39-452d-a6c5-bd5164c1be48 a s běžným číslem 1199/2023, doručené
dne 04.01.2023 v 12:44:27 a ověřené dne 04.01.2023 v 12:51:33, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 SI 4/2023" a ke zpracování dne 06.01.2023 v
10:37:42.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Karviná

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Buzek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.