Žádost o zaslání rozsudku

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

žádám o zaslání anonymizovaného rozsudku ve věci 70 T 244/2015. Informace žádám poskytnout v elektronické formě.

S přátelským pozdravem,

Karová

Krátká Tamara Mgr., Okresní soud v Ostravě

3 přílohy

Vážená paní Karová,

v příloze zasílám vyřízení Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
která je u Okresního soudu v Ostravě vedena pod sp. zn. 0 Si 158/2022.

Vzhledem ke způsobu doručování Vás zdvořile žádám o potvrzení doručení
zprávy nejpozději následující pracovní den po jejím odeslání (postačí
neformální odpověď). Potvrzení, prosím, učiňte na tuto elektronickou
adresu.

S pozdravem

Mgr. Tamara Krátká
vyšší soudní úřednice
pověřená poskytováním informací
dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím