Žádost o zaslání rozhodnutí soudu

Jakub Foldyna vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz čeká na upřesnění. Pokud jste Jakub Foldyna, prosíme přihlásit se poslat odpověď

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych Vás požádal o poskytnutí rozhodnutí krajského soudu z roku 2006 v případě zneplatněných, resp. opakovaných voleb do Zastupitelstva obce Řídelov (okres Jihlava).

viz. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstev obcí.
<https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-586>

Předem Vám velice děkuji.

S přátelským pozdravem,

Jakub Foldyna

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
rozhodnutí soudu" s evidenčním číslem 5102107d-5cb1-4449-8595-14c0362b897d
a s běžným číslem 259474/2019 bylo doručeno dne 29.11.2019 22:04:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Fajmonová Alena, Krajský soud v Brně

1 příloha

Dobrý den, v příloze Vám zasíláme výzvu k upřesnění Vaší žádosti o
informace.

 

S pozdravem

 

 

 

Alena Fajmonová

referentka správy soudu a spisovny

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16

( 546 513 361

e-mail: [1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]