Žádost o zaslání rozhodnutí soudu

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
prosím o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci
33 T 8/2015 a dále rozhodnutí odvolání ve věci 2 To 24/2018 a 2 To 28/ 2019.
Informace žádám poskytnout v elektronické formě.

S přátelským pozdravem,

Karová

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
rozhodnutí soudu" s evidenčním číslem 9f25279f-deba-4988-a8cf-297988dc7b9f
a s běžným číslem 278881/2019 bylo doručeno dne 29.11.2019 18:19:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

4 přílohy

Vážená paní,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 29. 11. 2019 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 1547/2019.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555