Žádost o zaslání rozhodnutí soudu

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych Vás požádal o poskytnutí rozhodnutí krajského soudu z let 2010 a 2011 v případech zneplatněných, resp. opakovaných voleb do Zastupitelstva obce Bohy (okres Plzeň-sever).

Viz. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
2010: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-352
2011: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-165

Předem Vám velice děkuji.

S přátelským pozdravem,

Jakub Foldyna

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
rozhodnutí soudu" s evidenčním číslem a2400a72-5cac-4d14-9c11-e1ebe41f3833
a s běžným číslem 128002/2019 bylo doručeno dne 29.11.2019 13:03:26.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kuchařová Marcela, Krajský soud v Plzni

5 příloh

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti doručené zdejšímu soudu dne 29. listopadu 2019
zasílám v příloze odpověď, včetně příslušné přílohy, tj. anonymizovaných
rozhodnutí.

 

S pozdravem

 

Marcela Kuchařová

referentka agendy Si, vedoucí kanceláře správy soudu

 

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40

306 17 Plzeň

e-mail: [1][emailová adresa]

telefon: +420 377 868 253

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]