Žádost o zaslání rozhodnutí soudu

Jakub Foldyna vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Hradci Králové

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych Vás požádal o poskytnutí rozhodnutí krajského soudu z roku 2002 v případě zneplatněných, resp. opakovaných voleb do Zastupitelstva obce Kněžice (okres Chrudim).

Předem Vám děkuji.

S přátelským pozdravem,

Jakub Foldyna

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
rozhodnutí soudu" s evidenčním číslem 55ca815c-4c11-4309-8b80-3e5d7856900c
a s běžným číslem 166422/2019 bylo doručeno dne 22.11.2019 15:03:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kulhánek Jan, Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Dobré odpoledne,

 

k Vaší žádosti doručené soudu dne 22. 11. 2019 zasílám požadované usnesení
Krajského soudu v Hradci Králové ve věci voleb do zastupitelstva obce
Kněžice konaných v roce 2002, v anonymizované podobě, a to jako přílohu
této zprávy.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jan Kulhánek

Krajský soud v Hradci Králové