Žádost o zaslání rozhodnutí soudu

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych Vás požádal o poskytnutí rozhodnutí krajského soudu z roku 2002 v případě zneplatněných, resp. opakovaných voleb do Zastupitelstva obce Mnichov (okres Domažlice).

Předem Vám děkuji.

S pozdravem,

Jakub Foldyna

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
rozhodnutí soudu" s evidenčním číslem 43d772d0-55f0-4ce4-9024-ddf051f4c79d
a s běžným číslem 124600/2019 bylo doručeno dne 22.11.2019 14:53:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kuchařová Marcela, Krajský soud v Plzni

3 přílohy

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti doručené Krajskému soudu v Plzni dne 22. 11. 2019
zasílám v příloze odpověď, včetně přílohy.

 

S pozdravem

 

Marcela Kuchařová

referentka agendy Si, vedoucí kanceláře správy soudu

 

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40

306 17 Plzeň

e-mail: [1][emailová adresa]

telefon: +420 377 868 253

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]