Povinný subjekt: Okresní soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

dovoluji si Vás tímto ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím požádat o zaslání:

a) konečného rozhodnutí v trestním řízení vedeném Okresním soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 5 T 190/2014,
b) konečného rozhodnutí v trestním řízení vedeném Okresním soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 5 T 187/2008,
c) usnesení Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 5 T 187/2008-85 ze dne 30. 12. 2008,
d) usnesení Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 5 T 190/2014-45 ze dne 29. 9. 2014.

Předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
rozhodnutí" s evidenčním číslem 0963c886-c9c2-4538-b208-fc994f628bc3 a s
běžným číslem 41059/2024 bylo doručeno dne 24.06.2024 13:28:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Hradci Králové

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
rozhodnutí" s evidenčním číslem 0963c886-c9c2-4538-b208-fc994f628bc3 a s
běžným číslem 41059/2024, doručené dne 24.06.2024 v 13:28:04 a ověřené dne
24.06.2024 v 13:30:48, bylo přiřazeno ke spisové značce "35 SI 302/2024" a
ke zpracování dne 25.06.2024 v 10:35:29.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Hradec Králové

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
rozhodnutí" s evidenčním číslem 0963c886-c9c2-4538-b208-fc994f628bc3 a s
běžným číslem 41059/2024, doručené dne 24.06.2024 v 13:28:04 a ověřené dne
24.06.2024 v 13:30:48, bylo přiřazeno ke spisové značce "35 SI 310/2024" a
ke zpracování dne 02.07.2024 v 12:38:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Hradec Králové

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Etrychová Jitka, Okresní soud v Hradci Králové

6 příloh

Vážený pane Havrdo,

 

v příloze Vám zasílám odpověď asistenta soudce Mgr. Ondřeje Hrbka k Vaší
žádosti ze dne 24. 6. 2024.

 

Zdvořile žádám o zaslání potvrzení o doručení tohoto emailu, které nám
slouží jako doklad o doručení.

 

S pozdravem

 

Jitka Etrychová

referentka správy soudu