Žádost o zaslání po

Dotaz byl úspěšný.

Vážená paní, vážený pane,

MČ Praha 10 rozesílala v průběhu prázdnin občanům Prahy 10 dopisy, v kterých vyzývala občany, aby MČ zasílali témata, která jsou pro ně důležitá a dle jejich názoru by měla být rozhodnuta pomocí místního referenda.
Žádám tedy tímto o:
a)zaslání výsledků a vyhodnocení této akce, jaká témata od občanů Prahy 10 přišla, kolik lidí se vyslovilo pro jaké téma.
b)všech ostatních podkladů, na jejichž základě pan starosta vybral do svého návrhu referenda právě oněch 15 otázek, které byly schváleny zastupitelstvem 22. 8. 2014.
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Jan Baše

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání po“ bylo doručeno 26.08.2014 20:06:39 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-091119/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

3 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji za zaslanou odpověď včetně příloh.

Rád bych ale ještě požádal o doplnění odpovědi o:
a) detailnější přehled, kolik z 655 podnětů občanů se přesně týkalo jakých otázek
b) proč byla referenda rozdělena na 3 termíny, když se dala sloučit v jeden termín (např. při komunálních volbách)? Jak vyplývá z materiálů, které jste mi zaslali, tak by se ušetřilo minimálně 3,5 milionu Kč!

Děkuji za odpověď.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/zadost_...

S přátelským pozdravem,

Jan Baše

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání po“ bylo doručeno 24.09.2014 17:23:04 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-101382/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz