žádost o zaslání kopie rozsudku 24C88/2009

Michal Skribuckij vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Liberci

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Michal Skribuckij

Povinný subjekt: Okresní soud v Liberci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání kopie rozsudku j.č.24C88/2009

S přátelským pozdravem,
Skribuckij Michal

Okresní soud v Liberci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - žádost o zaslání
kopie rozsudku 24C88/2009" s evidenčním číslem
9b17bb53-22d1-466d-9cd9-5227354f21f6 a s běžným číslem 18224/2021 bylo
doručeno dne 17.03.2021 17:06:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Liberci

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Liberci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - žádost o zaslání
kopie rozsudku 24C88/2009" s evidenčním číslem
9b17bb53-22d1-466d-9cd9-5227354f21f6 a s běžným číslem 18224/2021,
doručené dne 17.03.2021 v 17:06:36 a ověřené dne 17.03.2021 v 17:09:49,
bylo přiřazeno ke spisové značce "56 SI 59/2021" a ke zpracování dne
18.03.2021 v 10:52:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Liberec

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.