Žádost o zaslání kontrol ,stavebním úřadem

Dotaz byl úspěšný.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Městská část Praha 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Žádám o zaslání zápisů.kontrol,stavebního úřadu,MČ Praha 7 .Od roku 2011. v domě SVJ-Havanská 142/12.Praha 7 Bubeneč.

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Pořízka Jiří Bc.,

2 přílohy

Dobrý den vážená paní,

 

v příloze Vám zasíláme oznámení o stanovení výše úhrady za poskytnutí
informace.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737 660 669

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

U Průhonu 1338/38

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular

Pořízka Jiří Bc.,

3 přílohy

Dobrý den vážená paní,

 

v přílohách Vám zasíláme Vámi požadované informace podle InfZ.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737 660 669

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

U Průhonu 1338/38

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular

kohlerová olga

Povinný subjekt: Pořízka Jiří Bc.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Vážený pane, starosto,! J. Čižinský, Nevěděla jsem,že již nepůsobíte ve funkci starosty,MČ,Praha 7
Již čtyři roky Vás upozornuji s tragickým stavem domu.Havanská 12/142.Praha 7, Bubeneč,Po přečtení provedených kontrol,úřednicemi
,Stavebního ůřadu,Z.Stonavskou,J. Volfovou,,které naznají stavební zákon,,tyto úřednice se řídí zákonem,pana Mgr.ING.Tomáše Vítka,který neoprávněně se vydává za jednatele domu,Havanská 12/142, ,Pana Vítek není zapsán,jako zástupce,neboli jednatel u Rejsříkového soudu,,Zákon pro SVJ j- povinností předsedy SVJ..Roberta Hyana, zapsat se souhlasem spoluvlastníků jednotek,pana Vitka zapsat do Rs,
Pan Ing.Mgr,Tomáš Vítek zastupuje,firmu fast finance Gorosan Kypr.(směnkové podvody).Z tisíce chudáků ,natolik ožebračil,že se z nich stali žebráci..V tomto ohledu se pan Vítek neřidil s rozporem s ochranou základních lidských práv a svobod!Sedmdestát milionu pro Vítka!
V souvislosti vyjádření úřednic .které na stavebním úřadě řídí zákonem pana Vítka,nerespektují Stavební zákon,viz zápisy z provedených kontrol.řídí se zákonem pana Mgr.T.Vítka,tak z toho vyplývá,že starostou MČ.Praha7 je pan, Ing,Mgr.Tomáš Vítek,!

Etický kodex pro úředníky a zaměstance veřejné správy. ( Ministerstvo vnitra)

Úředník a zaměstanec veřejné správy se vyvaruje vztahů,vzájemné závislosti a nepatřičného vlivů jiných osob (klientelismus,nepotismus) jež by mohly ohrozit jeho nestranost. !

Stavební zákony,které dodržují všechny stavební úřady v české republice:! Jenom Stavební úřad MČ.Praha 7, respektuje zákon pana Mgr.Ing.Tomáš Vítka,.
Rekonsrukce jednotky,změna úžívaní části jednotky,zabrání společnách prostor.III.patro
1.poninnost ohlášení stavby.stavební povolení
2.souhlas osob,jejihž vlastnická práva jsou stavbou dotčena,
3.zásah do nosných zdí,není možné
4,vybudování nových příček z ytongových tvárnic,materiál se liší v hmotnosti,proto se musí být provedena statika,navíc u domu z roku 1 900,,
Udržovací práce jednotky,se týká vymalování,rekonstrukce koupeny,ale ne ve společných prostorech,výměna futer. atd.Paní Z, Stonavská děla svojí práci již dvacet let,její kontroly se ohledně jedné bytové jednotky se mění,nosná zed,za deset let nenosná,Její jednání je naprosto v rozporu,zaměstnace státní správy.
Bezpodmínečně nutné prohlášení Stavebního úřadu.Na základě dodaných podkladů a hlavně prohlídky,bez které nelze vydat kolaudační souhlas-
Stavební úřad se nemůže řídit s názorem pana starosty Vítka s klientem R.Hyanem,kteří považují vstupem dojít k narušení vstupu do bytových prostor,Provedení kontrol by bylo v rozporu s ochranou základních lidských práv a svobod.,
Děkuji za sdělení ,jaký zákon pro MČ.Praha 7, je platný,

S pozdravem,

kohlerová olga

Pořízka Jiří Bc.,

Vážená paní,

stavební úřad Úřadu městské části Praha 7 se řídí platnou legislativou tj. právními předpisy zveřejněnými ve Sbírce zákonů ČR (případně ve Sbírce hl. m. Prahy - např. Pražské stavební předpisy). Pouze pro doplnění uvádíme, že zákon o svobodném přístupu k informacím nepracuje s pojmem "přezkoumání žádosti".

S pozdravem

Bc. Jiří Pořízka 
vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

e-mail:[emailová adresa
mob: +420 737 660 669
kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

Městská část Praha 7
Úřad městské části Praha 7
U Průhonu 1338/38
170 00 Praha 7
www.praha7.cz + facebook

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit zde.

ukázat citované pasáže