Žádost o zaslání informace

Dotaz byl úspěšný.

Lubomír Majliš

Povinný subjekt: Okresní soud v České Lípě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslaní kopie Rozhodnutí čj. 12 C 296/2019-42.

S přátelským pozdravem,

Lubomír Majliš

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
informace" s evidenčním číslem 24a0a642-382c-483a-937e-b8552b34fd26 a s
běžným číslem 4812/2020 bylo doručeno dne 29.01.2020 13:38:29.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v České Lípě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Koppanová Zuzana Bc., Okresní soud v České Lípě

1 příloha