Žádost o zaslání anonymizovoaného rozhodnutí

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp.zn. 57 CO 225 / 2018

Děkuji za spolupráci.

S úctou

Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 8
Vilímovská 671/10
160 00 Praha 6
IČ: 01791249

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovoaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
140a1ca2-990c-4118-a5e1-65eb4811ae13 a s běžným číslem 265661/2018 bylo
doručeno dne 19.12.2018 09:06:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šimáková Petra, Krajský soud v Ostravě

2 přílohy

 

Vážená paní magistro,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 19. 12. 2018 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 1558/2018.

 

S pozdravem

 

 

Petra Šimáková

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

 

telefon: 596 153 566

 

 

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

2 přílohy

Vážená paní magistro,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 19. 12. 2018 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 1558/2018.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555