Žádost o zaslání anonymizovaných rozhodnutí ve věci 11 C 69 / 2021

Stanislav Vařeka vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 2

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Stanislav Vařeka

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání anonymizovaného prvoinstančního rozhodnutí a rozhodnutí odvolacího soudu ve věci 11 C 69 / 2021.

S přátelským pozdravem,

Stanislav Vařeka

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaných rozhodnutí ve věci 11 C 69 / 2021" s evidenčním číslem
2be38d9f-1155-449e-8736-f938b18c0de9 a s běžným číslem 50952/2023 bylo
doručeno dne 27.09.2023 11:36:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stanislav Vařeka

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Rád bych doplnil informace k 'Žádost o zaslání anonymizovaných rozhodnutí ve věci 11 C 69 / 2021'.

prosím o zaslání elektronickou formou.

S přátelským pozdravem,

Stanislav Vařeka

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Žádost o
zaslání anonymizovaných rozhodnutí ve věci 11 C 69 / 2021" s evidenčním
číslem 51ef8278-3684-4ad9-adfe-be900b782227 a s běžným číslem 50953/2023
bylo doručeno dne 27.09.2023 11:52:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Žofková Markéta, Obvodní soud pro Prahu 2

2 přílohy

Dobrý den,

 

k Vaší žádosti ze dne 27.9.2023 o poskytnutí informací podle zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, spočívající v poskytnutí
rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2 ve věci vedené pod sp. zn. 11 C
69/2021, Vám v příloze zasíláme anonymizovaný rozsudek č.j. 11 C
69/2021-55, anonymizovaný rozsudek č.j. 11 Co 259/2022-73.

 

S pozdravem

 

Markéta Žofková

dozorčí úřednice

Obvodního soudu pro Prahu 2