Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vít Bičej prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

žádost o zaslání anonymizovaných příloh přihlášky do ins. řízení MSPH 77 INS 22551 / 2020

Vít Bičej vznesl tento dotaz dotaz na Městský soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Vít Bičej přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile žádám o zaslání anonymizovaných příloh k přihlášce P1-1 věřitele Mgr. Jana Krejsty do insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 77 INS 22551 / 2020.

Požadované prosím zašlete na mail: [email address]

S přátelským pozdravem,

Mgr. Vít Bičej

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - žádost o zaslání
anonymizovaných příloh přihlášky do ins. řízení MSPH 77 INS 22551 / 2020"
s evidenčním číslem bc5ecff9-0f3d-4375-86c6-eef52dc3b910 a s běžným číslem
383482/2022 bylo doručeno dne 25.11.2022 10:48:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pisančiková Dana, Městský soud v Praze

2 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

 

 

Adresát:

[1][FOI #9433 e-mail] ??

 

 

Adresa pro doručení:

[2][FOI #9433 e-mail] ??

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.

Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[3]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9433 e-mail] ??
2. mailto:[FOI #9433 e-mail] ??
3. mailto:Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vít Bičej prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.