Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Kreuz prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o zaslání anonymizovaných rozhodnutí

Čekáme, až si Petr Kreuz přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás zdvořile požádat o poskytnutí anonymizovaných kopií následujících rozhodnutí:

• Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 6 Cmo 66/2010; a

• Veškerá rozhodnutí Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 6 Cmo 207/2010.

S přátelským pozdravem,

Petr Kreuz

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaných rozhodnutí" s evidenčním číslem
58523b47-0291-49ef-bb19-ba36a918e0ea a s běžným číslem 7390/2019 bylo
doručeno dne 13.06.2019 14:23:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

3 přílohy

 

 

Alena Baldová

úsek soudního výkonu a dozoru

Vrchního soudu v Praze

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Kreuz prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.