Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí 16 C 161 / 2018

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Karlových Varech

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí sp.zn. 16 C 161 / 2018

Děkuji za spolupráci.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 8
Vilímovská 671/10
16000 Praha 8
IČ: 01791249

Okresní soud v Karlových Varech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí 16 C 161 / 2018" s evidenčním číslem
e77fe11e-f171-44a4-94da-bebd337ab928 a s běžným číslem 50021/2018 bylo
doručeno dne 06.10.2018 21:26:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Karlových Varech

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Karlových Varech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí 16 C 161 / 2018" s evidenčním číslem
e77fe11e-f171-44a4-94da-bebd337ab928 a s běžným číslem 50021/2018,
doručené dne 06.10.2018 v 21:26:04 a ověřené dne 06.10.2018 v 21:36:18,
bylo přiřazeno ke spisové značce "45 SI 327/2018" a ke zpracování dne
08.10.2018 v 07:13:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Karlovy Vary

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Krejčová Jana, Okresní soud v Karlových Varech

3 přílohy

Okresní soud v Karlových Varech

Moskevská 17

360 33 Karlovy Vary

 

 

Vážená paní magistro,

 

k Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v příloze odpověď
z 9. 10. 2018 s přílohou. Žádáme Vás o potvrzení přijetí e-mailu a jeho
příloh, a to odesláním odpovědi na tento e-mail – „Potvrzuji přijetí
e-mailu a jeho příloh“. Nepotvrdíte-li převzetí písemnosti nejpozději
následující pracovní den po odeslání zprávy, bude soud písemnost
doručovat, jako byste o doručení na elektronickou adresu nežádala.

 

S pozdravem

 

Jana Krejčová

sekretářka, rejstříková vedoucí Si