Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí sp.zn. 3 C 25 / 2018

Exekutor vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Uherském Hradišti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí sp.zn. 3 C 25 / 2018.

Děkuji za spolupráci.

S úctou

Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 8
Vilímovská 671/10
16000 Praha 6
IČ: 01791249

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí sp.zn. 3 C 25 / 2018" s evidenčním číslem
04aa565a-6a7e-46a0-8742-e0f61eaba2c0 a s běžným číslem 33122/2018 bylo
doručeno dne 06.10.2018 21:23:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí sp.zn. 3 C 25 / 2018" s evidenčním číslem
04aa565a-6a7e-46a0-8742-e0f61eaba2c0 a s běžným číslem 33122/2018,
doručené dne 06.10.2018 v 21:23:08 a ověřené dne 06.10.2018 v 21:36:01,
bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 324/2018" a ke zpracování dne
08.10.2018 v 07:53:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Janča Vratislav, Okresní soud v Uherském Hradišti

2 přílohy

text v příloze