Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Exekutor vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud ve Znojmě

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud ve Znojmě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,ˇ

zdvořile žádám o zaslání anonymizovaných rozhodnutí (včetně případných rozhodnutí odvolacího či dovolacího soudu) ve věci sp.zn.:
20 C 64/2017

Děkuji za spolupráci.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 8
Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6
IČ: 01791249

Okresní soud ve Znojmě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
3cd4c119-9684-4bbb-a97b-5c44813e90ed a s běžným číslem 24582/2018 bylo
doručeno dne 19.07.2018 19:47:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Znojmě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud ve Znojmě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
3cd4c119-9684-4bbb-a97b-5c44813e90ed a s běžným číslem 24582/2018,
doručené dne 19.07.2018 v 19:47:49 a ověřené dne 19.07.2018 v 19:56:34,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 274/2018" a ke zpracování dne
20.07.2018 v 07:43:22.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Znojmo

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Švejdová Milada Mgr., Okresní soud ve Znojmě

1 příloha

 

Dobrý den,

 

Ve věci Vaší žádosti ze dne 19.7.2018 týkající se zaslání anonymizovaných
rozhodnutí ve věci sp. zn. 20 C 64/2017 sděluji, že Nejvyšší soud dne
1.3.2018 pod sp. zn. 30 Nd 292/2017 – 86 rozhodl o přikázání věci
k projednání a rozhodnutí

Okresnímu soudu Praha-západ.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.4.2018 a dne 18.4.2018 byl spis
označenému soudu postoupen.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Milada Švejdová

ředitelka správy

Okresní soud ve Znojmě

telefon:

608 955 546

515 266 251

e-mail:

[emailová adresa]