Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane

zdvořile žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp.zn.:
20 C 102/2017

Děkuji za spolupráci

S úctou

Mgr. Jana Kalistová
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 8
Vilímovská 671/10
160 00 Praha 6
IČ: 01791249

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
3fddcecd-d449-4d67-9626-56893b8de9d1 a s běžným číslem 41250/2018 bylo
doručeno dne 19.07.2018 19:44:27.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Žofková Markéta, Obvodní soud pro Prahu 2

2 přílohy

Dobrý den,

 

Vaše žádost ze dne 19.7.2018 o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999
Sb., týkající se rozhodnutí ve věci sp. zn. 20 C 102/2017, byla
zaevidována pod sp. zn. 40 Si 308/2018.

 

V příloze Vám zasílám anonymizovaný rozsudek č.j. 20 C 102/2017-91 ze dne
21.2.2018.

 

S pozdravem

 

Markéta Žofková

dozorčí úřednice

Obvodního soudu pro Prahu 2