Světlana Vojtková

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěla bych požádat o zaslání anonymizovaného rozhodnutí OS v Uherském Hradišti sp. zn. 18 T 89/2021 ze dne 20. 3. 2023. Děkuji.

S pozdravem,

Světlana Vojtková

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
d4c13ecb-ff49-44fe-b97b-c7bd08793b19 a s běžným číslem 5007/2024 bylo
doručeno dne 08.02.2024 12:49:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
d4c13ecb-ff49-44fe-b97b-c7bd08793b19 a s běžným číslem 5007/2024, doručené
dne 08.02.2024 v 12:49:01 a ověřené dne 08.02.2024 v 12:53:12, bylo
přiřazeno ke spisové značce "40 SI 48/2024" a ke zpracování dne 08.02.2024
v 14:46:26.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Janča Vratislav Ing., Okresní soud v Uherském Hradišti

2 přílohy