Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Mgr. Ing. Jiří Komárek, advokát prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí - usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 10. 2022, sp. zn. 14 Cmo 211/2022-366

Čekáme, až si Mgr. Ing. Jiří Komárek, advokát přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Mgr. Ing. Jiří Komárek, advokát

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás tímto požádat o zaslání anonymizovaného rozhodnutí - usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 10. 2022, č.j. 14 Cmo 211/2022-366.

Předem děkuji a zůstávám s pozdravem,

Mgr. Ing. Jiří Komárek, advokát

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí - usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 10.
2022, sp. zn. 14 Cmo 211/2022-366" s evidenčním číslem
bc853ed2-e639-49f6-b088-0ecf8066f26e a s běžným číslem 588/2024 bylo
doručeno dne 12.01.2024 11:37:09.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Mgr. Ing. Jiří Komárek, advokát

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 12.01.2024 jsem požádal o zaslání anonymizovaného rozhodnutí - usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 10.2022, sp. zn. 14 Cmo 211/2022-366". Moje žádost je vedena pod evidenčním číslem bc853ed2-e639-49f6-b088-0ecf8066f26e a s běžným číslem 588/2024.

Ač již uplynula lhůta pro odpověď na mou žádost, do dnešního dne jsem neobdržel na můj dotaz žádnou reakci.

Na mé žádost i na nadále trvám. Současně si dovoluji se dotázat, co Vrchnímu soudu v Praze brání mi v tomto případě na mou žádost odpovědět, když v ostatních případech mi anonymizovaná rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, která nebyla veřejně dostupná, avšak je na ně pravidelně nižšími soudy v jejich rozhodnutích odkazováno, byla doručena včas,

Děkuji a zůstávám s pozdravem,

Mgr. Ing. Jiří Komárek, advokát

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Žádost o
zaslání anonymizovaného rozhodnutí - usnesení Vrchního soudu v Praze ze
dne 5. 10. 2022, sp. zn. 14 Cmo 211/2022-366" s evidenčním číslem
826ff591-755a-41f0-aa26-c144b39e8e22 a s běžným číslem 1987/2024 bylo
doručeno dne 06.02.2024 13:53:48.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha

 

 

 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE

Si 12/2024

 

 

K Vaší žádosti zasíláme požadované anonymizované rozhodnutí Vrchního soudu
v Praze č. j. 14 Cmo 211/2022-366.

 

S pozdravem

A. Baldová

Vrchní soud v Praze

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Mgr. Ing. Jiří Komárek, advokát prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.