Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ze dne 4. 10. 2022, sp. zn. 7 Cmo 339/2021

Ivona Hrtoňová vznesl tento dotaz dotaz na Vrchní soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Vrchní soud v Praze měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Ivona Hrtoňová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile Vás tímto žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 10. 2022, sp. zn. 7 Cmo 339/2021.

S přátelským pozdravem,

Ivona Hrtoňová

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí ze dne 4. 10. 2022, sp. zn. 7 Cmo 339/2021" s
evidenčním číslem fbcb9b73-6316-4b30-b553-366f076aa5db a s běžným číslem
1135/2023 bylo doručeno dne 24.01.2023 10:19:44.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.