Martin Chromec

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím vás zde o zaslání anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1911/2022.

S přátelským pozdravem,

Martin Chromec

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí NS 20 Cdo 1911/2022" s evidenčním číslem
3d118a2d-9cb7-4361-8133-eef94704e6d7 a s běžným číslem 16960/2022 bylo
doručeno dne 25.11.2022 11:56:33.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí NS 20 Cdo 1911/2022" s evidenčním číslem
3d118a2d-9cb7-4361-8133-eef94704e6d7 a s běžným číslem 16960/2022,
doručené dne 25.11.2022 v 11:56:33 a ověřené dne 25.11.2022 v 12:04:43,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 188/2022" a ke zpracování dne
25.11.2022 v 13:08:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomíček Petr, Nejvyšší soud ČR

3 přílohy

Vážený pane,

v přílohách Vám zasílám odpověď (odkaz vedoucí ke zveřejněné informaci)
k Vaší žádosti sp. zn. Zin 188/2022 ze dne 25. 11. 2022.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností

Nejvyšší soud

Burešova 20

657 37 Brno

+420 541 593 162

[1][emailová adresa]

www.nsoud.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]