Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí NS 20 Cdo 1911/2022

Martin Chromec vznesl tento dotaz dotaz na Nejvyšší soud ČR

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Martin Chromec

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím vás zde o zaslání anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1911/2022.

S přátelským pozdravem,

Martin Chromec

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí NS 20 Cdo 1911/2022" s evidenčním číslem
3d118a2d-9cb7-4361-8133-eef94704e6d7 a s běžným číslem 16960/2022 bylo
doručeno dne 25.11.2022 11:56:33.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí NS 20 Cdo 1911/2022" s evidenčním číslem
3d118a2d-9cb7-4361-8133-eef94704e6d7 a s běžným číslem 16960/2022,
doručené dne 25.11.2022 v 11:56:33 a ověřené dne 25.11.2022 v 12:04:43,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 188/2022" a ke zpracování dne
25.11.2022 v 13:08:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomíček Petr, Nejvyšší soud ČR

3 přílohy

Vážený pane,

v přílohách Vám zasílám odpověď (odkaz vedoucí ke zveřejněné informaci)
k Vaší žádosti sp. zn. Zin 188/2022 ze dne 25. 11. 2022.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností

Nejvyšší soud

Burešova 20

657 37 Brno

+420 541 593 162

[1][emailová adresa]

www.nsoud.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]